Рекордно понижение на доходността при средносрочния сегмент на държавния дълг

Рекордно понижение на доходността при средносрочния сегмент на държавния дълг

Рекордно понижение на доходността при средносрочния сегмент на държавния дълг

Министерството на финансите (МФ) преотвори вчера емисията 7-годишни ДЦК от 2010 г. с остатъчен матуритет към датата на преотваряне от 5 години. Общият обем на постъпилите поръчки достигна близо 147 млн. лв. при предложено количество от 50 млн. лв., като регистрираният коефициент на покритие 2,94 е най-висок от месец октомври 2010 г. насам.

В отговор на изключително високия интерес на аукциона от страна на институционални инвеститори, МФ взе решение да одобри всички постъпили несъстезателни поръчки в размер на 38,52 млн. лева. В резултат на това общият обем на одобреното на аукциона количество ДЦК достигна 63,52 млн. лева. Разпределението на инвеститорската база за одобреното количество е както следва: банки -33%, застрахователни дружества - 31%, пенсионни фондове - 14% и други.

Общият обем на емисията в обращение след този аукцион достигна 363,8 млн. лева, което затвърждава бенчмарк статута на облигацията и допълнително насърчава ликвидността й на вторичен пазар. Така след успешното пласиране на двете нови дългосрочни бенчмаркови облигации на българското правителство, съответно с матуритет 10,5 години и 7 години, се регистрира ново понижение на доходността и при средносрочния сегмент на държавния дълг.

След отчетеното понижение на доходностите на аукционите за продажба на ДЦК на държавите от еврозоната, постигнатата на вчерашния аукцион среднопретеглена доходност в размер на 3,96%, е най-ниската до момента по тази емисия. За сравнение през месец ноември 2011 г. тя беше 4,23 на сто, а отчетената среднопретеглена доходност на емитираните през 2011 г. 5-годишни ДЦК деноминирани в евро е 4,03%.

Намаляването на цената на финансиране на държавата позволява оптимизиране на разходите по обслужване на дълга, което в дългосрочен хоризонт е условие за запазване на ниската данъчна тежест в България, посочват от МФ.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ