Инвестициите в развития и развиващия се свят се изравняват

Инвестициите в развития и развиващия се свят се изравняват

Инвестициите в развития и развиващия се свят се изравняват

Развиващия се свят все по-ясно завоюва място на световната икономическа карта. Преди 20 години 95% от инвестиициите са идвали от развити държави и са отивали отново в тях. През последните няколко години обаче се усеща чувствителна промяна, като все повече инвестиции се насочват към развиващите се страни. Освен това през последните години една трета от инвестициите са тръгвали именно от същите тези страни.

Това стана ясно от годишния доклад за преките чуждестранни инвестиции на UNCTAD, представен у нас от Българската агенция за инвестиции (БАИ). Според данните в него, вече втора година над половината от световния поток инвестиции се влива в развиващите се икономики.

1,5 трлн. долара са били глобалните инвестиции за 2011 г. Цифрата обаче е по-малка от предкризисната 2007 г., когато световните инвестиции изживяват своя пик и достигат 2 трлн. долара. С удара на кризата следват 2 години на спад, последвани от 2 години на възстановяване и ръст. Очакванията за тази година са, че паричните потоци за инвестиции в световен мащаб ще достигнат 1,6 трлн. долара.

Преките чуждестранни инвестиции към развиващите се страни са се повишили с 21% спрямо 2010 г., гласи още докладът. По икономически блокове най-много са тези към Европейския съюз – почти една трета от всички инвестиции, след това изненадващо се нарежда Югоизточна Азия, където очаквано Китай е най-големият получател на чуждестранни пари.

Като цяло обаче държавата с най-много вложени инвестиции в света за 2011 г. е била САЩ със около 230 млрд. долара. Три четвърти от ПЧИ са дошли от развитите икономики, като там се наблюдава и най-големият ръст на изходящи инвестиции, които са се повишили с 20% - нещо, което се случва за първи път. Докладът отбелязва още, че големите международни компании държат рекордно високи парични ресурси, които обаче не инвестират.

У нас телекомуникациите, енергетиката и преработвателната промишленост са привлекли 70-80% от всички инвестиции, докато в света делът им е 40-50, коментира Борислав Стефанов, шеф на БАИ. От 2009 г. насам нивото на инвестициите в света се вдига всяка година с по 10-15%, което е очакваното увеличение и за България през 2012 г.

Значително раздвижване се очаква в Африка, се прогнозира в доклада, която ще привлича все повече от чуждестранните парични потоци. Това се дължи най-вече на зараждащата се средна класа, икономически и политически реформи. Интересни процеси текат и в Китай, където миналата година за първи път инвестициите в услуги са задминали тези в производство.

Глобално, най-голям ръст вложенията бележат в добивния сектор, който се равнява на 14% от всички ПЧИ. Вложенията в минната дейност и добива на петрол са нараснали с 50% от предкризисните си нива. Преработващата промишленост пък отчита ръст от 7% за 2011, спрямо 2010 г. Секторът на услугите, който е 40% от всички общи ПЧИ, отчита ръст от 15% през 2011 г., в сравнение с година по-рано.

През последните няколко години инвестициите на зелено основно са движили инвестиционния климат в света. Експертният доклад отбелязва и че в краткосрочен план сливанията и придобиванията не са толкова полезни за икономиката на една страна, както вложенията на зелено. В дългосрочен план обаче разлика няма. През 2011 г. мегасделките в сливанията и придобиванията над 3 млрд. долара са били 62. Те са основно в два сектора – в добивната промишленост и във фармацията.

Африка миналата година е привлякла около 40 млрд. долара. За трета поредна година това е спад за региона. Той се случва основно в северната част на континента, където политическите промени доведоха до сериозен отлив на интереса на чуждите компании. От това обаче са се възползвали Субсахарска Африка, където инвестициите продължават да растат. Източна и югоизточна Азия имат рекорден размер на ПЧИ с над 20% от общия поток, като Китай е най-големият пряк получател. Изходящите инвестиции също растат значително и в момента са около 60 млрд. долара.

Турция е лидер в нашия регион с троен ръст на сделките по сливания и придобивания. Северна Америка има 20% ръст на инвестициите спрямо предишните години. Сред водещите тенденции в страната са инвестициите в добив на нефт и газ и по-специално на шистов газ.

Големи притоци на инвестиции има и към Южна Америка, което се дължи на растящия пазар. В Латинска Америка обаче се забелязва повишаване на протекционистичната политика през последните години.

Югоизточна Европа е привлякла 92 млрд. долара през миналата година като инвестициите в Русия нарастват значително, което вероятно ще продължи заради включването на страната в Световната търговска организация.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ