Къде се строи най-много в България?

Къде се строи най-много в България?

Къде се строи най-много в България?

Пловдив и Бургас са лидери по строителство на нови сгради, показват данни на Националния статистически институт (НСИ) за четвъртото тримесечие на 2015 г.

За периода октомври-декември 2015 г. в Пловдив е започнало строителството на 91 жилищни сгради, 4 административни и 70 други сгради. В Бургас е започнало строителството на 109 жилищни сгради, 3 административни и 33 други сгради. София се нарежда на трето място, с 78 жилищни сгради, 5 административни и 13 други сгради.

През четвъртото тримесечие на 2015 г. в страната е започнал строежът на 619 жилищни сгради с 2 454 жилища в тях и с 324 318 кв. м обща застроена площ, на 20 административни сгради/офиси с 63 728 кв. м разгърната застроена площ (РЗП) и на 468 други сгради с 323 798 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради бележат намаление с 16,5%, жилищата в тях - с 18,4%, а общата им застроена площ - с 27,3%. Започнатите административни сгради са по-малко с 20%, но общата им застроена площ нараства с 24%. Броят на започнатите други сгради се увеличава с 2,4%, а тяхната РЗП - с 32,4%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2014 г. броят на започнатите нови жилищни сгради нараства с 13,8%, а разгънатата им застроена площ - с 3%, докато жилищата в тях са по-малко с 12%. При броя на започнатите административни сгради също се наблюдава увеличение с 11,1% и тяхната РЗП нараства над пет пъти. Започнатите други видове сгради намаляват с 10,5%, но разгънатата им обща застроена площ е повече с 21,5%.

 През четвъртото тримесечие на 2015 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 056 жилищни сгради с 4 842 жилища в тях и 590 883 кв. м РЗП, на 49 административни сгради/офиси с 66 710 кв. м Р ЗП и н а 1 154 други сгради с 661 010 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 8,5%, общата им застроена площ е по-малко с 9,7%, докато жилищата в тях са повече с 3,7%.

Броят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради, нараства с 22,5%, а разгънатата им застроена площ - с 27,8%. Увеличение се наблюдава и при броя на издадените разрешителни за строеж на други сгради с 5,2%, и при тяхната РЗП - с 31,9%.

 В сравнение с четвъртото тримесечие на 2014 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 1,3%, жилищата в тях - с 12,8%, а разгънатата им застроена площ е по- малко с 12,9%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради, нараства с 11,4%, а тяхната РЗП - с 16,8%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради се увеличават с 1,1%, а разгънатата им застроена площ е повече с 15,4%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив - 168, София (столица) - 141, Варна - 119, и Бургас - 92. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 1 851, Пловдив - 1 114, Варна - 712, и Благоевград – 218.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ