Обявяват „Индустриална Холдингова Компания” в несъстоятелност

Обявяват „Индустриална Холдингова Компания” в несъстоятелност

Обявяват „Индустриална Холдингова Компания” в несъстоятелност

Акционерите на „Индустриална Холдингова Компания” АД са постигнали съгласие за откриване на производство по ликвидация. Това стана ясно от бюлетинът на БФБ – София.

За ликвидатор е назначен Георги Богданов, който ще извърши процедурите, като разпредели имуществото на дружеството между акционерите и кредиторите му. Определено му е възнаграждение от 1 200 лв. месечно.

Според консолидирания отчет към второ тримесечие на тази година, холдингът реализира загуба в размер на 214 хил. лв.

„Индустриална Холдингова компания” е основана през 1998 г. в София с капитал 231 224 хил. лв., разпределен в акции с номинал 1 лв. Тя е приемник на Национален приватизационен фонд „Свети Никола”.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ