Понижение на бизнес климата за трети пореден месец

Понижение на бизнес климата за трети пореден месец

Стопанската конюнктура в страната се влошава за трети пореден месец. Бизнес климатът през август се понижава с 1,6 пункта спрямо нивото си от юли, което се дължи на по-неблагоприятния бизнес климат в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите. Това показват данни от бизнес анкетите на Националния статистически институт (НСИ).

Бизнес климатът в строителството се понижава през август с 2,2 пункта поради по-резервираните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно и очакванията им относно строителната активност през следващите три месеца са по-неблагоприятни. Относно продажните цени в строителството преобладаващите очаквания на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

При търговия на дребно бизнес климатът намалява с 0,9 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на по-неблагоприятните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца очакванията им са също по-резервирани. По отношение на продажните цени търговците предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

Бизнес климатът в сектора на услугите се понижава с 5,3 пункта главно поради по-умерените очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Мненията им по отношение на настоящото търсене на услуги са по-резервирани, като и в очакванията им през следващите три месеца, се наблюдава известен песимизъм. Относно продажните цени в сектора на услугите по-голямата част от мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Единствено при промишлеността бизнес климатът запазва приблизително равнището си от предходния месец. Анкетата регистрира известно подобрение на осигуреността на производството с поръчки от чужбина, което обаче не е съпроводено с увеличени очаквания за дейността на предприятията през следващите три месеца. По отношение на продажните цени мениджърите очакват те да останат без промяна през следващите три месеца.

И в четирите основни сектора на икономиката мениджърите са обезпокоени от лошата икономическа среда и слабото търсене. 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ