Прогнозите на Raiffeisen Research за капиталовите пазари през 2014 г.

Прогнозите на Raiffeisen Research за капиталовите пазари през 2014 г.

Възстановяване на глобалния растеж и на лидерските позиции на развитите икономика на капиталовите пазари – това са двете основни прогнози за 2014 г. на Петер Брециншек, Главен икономист на Raiffeisen Research

“Водещите индикатори сочат към възстановяване на глобалния растеж за 2014 г. Развитите икономики поемат водачеството, като нетният износ и частните инвестиции оказват подрепа на растежа. Можем да очакваме 2.5% растеж за САЩ, 2.3% за Япония и 1.5% за Еврозоната. Развиващите се пазари, например страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ), ще отбележат умерен растеж в рамките на малко под 2%“, отбелязва той в прегледа си за предстоящата година.

Ето и останалите тенденции, очертани от експерта.

Централна Европа повежда пред страните от ОНД

“Очакваме положителен растеж за Централна Европа в размер на около 2.3%, което е значително над прогнозата за Югоизточна Европа (1.7%) и ОНД - 1.6%.  Движещите сили в региона ще бъдат Полша, Чехия и Словакия. Унгария ще реализира по-скромен ръст от около 1.5%, а Словения очакваме да остане в рецесия и през 2014 г. “, продължава Брециншек. Важно е да се отбележи, че страните със силни експортни връзки с Германия ще се възползват повече в сравнение с останалите, поради което страните от Централна Европа поеха водачеството пред Русия и Украйна.

Основни фактори за несигурност в ЦИЕ

Въпреки че 2014 г. ще бъде интересна изборна година за някои страни в ЦИЕ, анализаторите на Raiffeisen Research разглеждат реакцията на пазарите по-скоро като неутрална. Само предсрочни избори в Словения и нестабилно ново правителство в Унгария биха могли да доведат до негативни пазарни реакции. Истинско бреме за пазарите, от друга страна, биха могли да бъдат потенциални нови специфични данъци или регулаторни мерки. В Полша важен фактор остава новата пенсионна реформа, поради все още непредсказуемия й ефект върху пазарите на акции и облигации.

Централните банки – краят на свръхликвидността оказва влияние върху финансовите пазари

Въпреки изненадващото изявление на Федералния резерв на САЩ през септември 2013 г. за намерението му да продължи действащата програма за изкупуване на облигации, експертите от Raiffeisen Research очакват намаление на размера на програмата, което ще започне от първото тримесечие на 2014 г. «Краят на свръхликвидността в Америка ще повлияе на финансовите пазари. Дотогава очакваме икономическият растеж да се превърне във водеща пазарна сила. Въпреки това обаче смятаме, че Индия, Бразилия и други развиващи се пазари отново ще бъдат под напрежение, тъй като структурните проблеми в тези страни още не са решени»,  се посочва още в прегледа на глобалните пазари. Ефектът върху ЦИЕ остава временен и не особено силен, след като зависимостта от чуждестранни инвестиции намаля значително. Анализаторите на Raiffeisen Research очакват силен щатски долар през първата половина на 2014 г., като валутата ще се повлияе от тази промяна във фискалната политика.

Китай – мекото приземяване намалява цените на суровините и укрепва юана

През октомври и ноември лидерите на Китай взеха редица решения за провеждане на реформи. «В допълнение към икономическите реформи за оказване на подкрепа за по-сериозна пазарна ориентация и повишаване на частното потребление,  фокусът през 2014 г. ще бъде върху допълнителна либерализация на капиталовите потоци и обменните курсове”, обобщава развитието на Китай Брециншек. Анализаторите на Raiffeisen Research очакват китайският юан да отбележи слаб ръст спрямо щатския долар, но и виждат и риск при евентуално по-бързо поскъпване на валутата. По-силен щатски долар спрямо еврото ще има положително влияние върху европейския износ през 2014 г.

Европа по пътя към банков съюз

Европейската централна банка (ЕЦБ) ще постави на 4 ноември 2014 г. първия стълб на съвместния банков съюз - интегрираният Европейски банков орган (ЕБО). Дотогава 124 банки в Еврозоната, които са определени като системно важни, ще преминат през Преглед на качеството на активите и стрес тестове. Експертите от Raiffeisen Research не очакват Прегледите на качеството на активите да окажат отрицателно влияние върху пазарите, дори напротив – те прогнозират по-голяма яснота относно реалното състояние на тези банки. До оповестяването на резултатите през октовмри 2014 г., съответните банки ще имат възможност да вземат мерки срещу потенциален дефицит, което също се смята за положителен фактор от експертите. “Тази всеобхватна оценка на банките ще постави стабилна основа за бъдещо съпоставяне между тях. Тогава и високите рискови надбавки на банките биха могли да отбележат умерен спад”, така Брециншек прави първия си положителен извод за поетия път на Европа към банков съюз.

Разпределяне на активите – акциите остават по-атрактивни от облигациите въпреки по-високия риск

Въпреки че през 2014 г. ликвидността няма да бъде толкова решаващ елемент на капиталовите пазари, акциите ще останат атрактивна инвестиционна възможност. Цялостното възстановяване на растежа ще има положително влияние върху корпоративните печалби. Неотдавнашите по-сериозни увеличения в цените доведоха до по-скъпи оценки, поради което са възможни временни спадове в цените през годината, които следва да бъдат отбелязани. През следващата година обаче, акциите ще останат предпочитан избор в сравнение с корпоративните и държавните облигации. Щефан Максиан, Главен анализатор в Raiffeisen Centrobank, очаква европейските акции отново да реализират по-висока доходност в средносрочна перспектива след слабия растеж през миналата година. В тази пазарна среда, енергетиката, стоките и отново финансите ще бъдат фаворити през предстоящите дванадесет месеца.

Високата цена на радикалната промяна в германската енергетика

Експертите оценяват на около 335 милиарда евро разходите за държавния бюджет, а в крайна сметка и за потребителите, в резултат на взетото радикално решение за германската енергетика. Все още обаче, не е ясно как ще бъдат запълнени енергийните резерви. Срокът за инвестиции в нова мрежа е кратък, тъй като още през 2015 г. първите централи ще бъдат изключени от мрежата. Все още не са финализирани и мерките за планираното намаление на разпределението на зелена енергия. Капиталовите пазари очакват следващата година да донесе реални решения за начина, по който ще се гарантира устойчиво снабдяване с енергия и ще следят отблизо развитието в тази сфера.

Цената на петрола бележи възстановяване

Анализаторите на Raiffeisen Centrobank очакват умерен ръст на цената на петрола до около 115 щ.д. за барел през 2014 г. (2013 г.: 100 щ.д. за барел). Икономическият растеж в развитите икономики води до повишено търсене, докато търсенето в развиващите се пазари остава сравнително слабо. “Споразумението, постигнато неотдавна за ядрената програма на Иран, ще има слабо влияние върху доставките на петрол, тъй като действащите санкции в тази сфера ще останат непроменени. Освен това, конфликтите в региона, особено в Сирия, ще продължат да оказват влияние върху предлагането на петрол и през следващата година”, обяснява Максиан геополитическите фактори, които влияят върху цената на петрола.

Тенденции в технологичното развитие -  «Интернет на нещата», 3-D принтери и мобилни разплащания

Експертите на Raiffeisen Centrobank виждат потенциал 2014 г. да постави нови тенденции в технологичния сектор. Основна тема е бъдещото развитите на смарт устройствата, които заместват контролните функции на персоналните компютри (т.нар. «Интернет на нещата»). Понастоящем «Интернет на нещата» се използва в логистиката и потребителската електроника – полетата на неговото приложение продължават да се разрастват.
3D-принтерите са втората актуална тема, чието значение ще нараства през 2014 г. Тази технология има потенциала да революционализира бизнес моделите с малки производствени обеми, като употребата на материали и производственият цикъл могат да бъдат намалени значително.

Мобилите разплащания също така ще се радват на силен пробив през 2014 г. Интересен аспект на тази сфера е конфликът за веригата на стойността между корпорациите (доставчик/доставчик на услуги), телекомуникационните компании и банките.

„Всяка една от тези три тенденции има потенциал за производителите на сензорни активатори/ драйверни елементи, микро контролери и софтуер да доведат до революция в създадените бизнес модели”, се казва в заключение на прегледа на капиталовите пазари за 2014 г.

Ключови думи

Коментари
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ