Промишлеността и строителството започват 2014 г. с оптимизъм

Промишлеността и строителството започват 2014 г. с оптимизъм

Промишлеността и строителството започват 2014 г. с оптимизъм

Два от основните сектори на българската икономика – промишленост и строителство, стартират 2014-та година с оптимизъм, след колебливото представяне през 2013 г. Януари донесе ръстове и за двата сектора както на месечна, така и на годишна база.

Промишленото производство се е увеличило за месец с 1,4%. Увеличение е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3,1%, и в преработващата промишленост - с 1,6%, а намаление е отчетено в добивната промишленост - с 3%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 31,2%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 27,8%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 15,2%, производството на основни метали - с 14,3%, производството на превозни средства, без автомобили - с 13,9%, и производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 13,5%. Спад е регистриран при производството на напитки - с 5,3%, и при производството на химични продукти - с 4%.

На годишна база промишленото производство регистрира ръст от 2,3%. Увеличението в добивната промишленост е с 18%, а в преработващата промишленост – с 1,7%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е регистриран спад от 1,5%.

По-значително увеличение спрямо предходната година в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 48,5%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - със 17,5%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 16,3%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 15,1%, и производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 14,4%. Намаление е отчетено при: производството на превозни средства, без автомобили - с 31,9%, производството на основни метали - със 17,6%, производството на тютюневи изделия - с 11,3%, и производството на напитки - с 11,2%.

През януари строителната продукция се е увеличила спрямо предходния месец с 2,2%, като продукцията от гражданското/инженерното строителство нараства с 6%, докато при сградното строителство се наблюдава намаление от 0,7%.

На годишна база се наблюдава ръст от 3,6%, който се определя от положителния темп при гражданското/инженерното строителство, където нарастването е с 14,6%, докато при сградното строителство е регистриран спад от 3,9%.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ