Разходите за труд скачат с 3,4%

Разходите за труд скачат с 3,4%

Разходите за труд скачат с 3,4%

През второто тримесечие на 2013 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 3,4% спрямо второто тримесечие на 2012 г. Увеличението в индустрията е 3,8%, а в услугите - 1,8%. В строителството общите разходи на работодателите за един отработен час се увеличават с 4,9%, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

По икономически дейности през второто тримесечие на 2013 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Образование” - 9,3%, „Хотелиерство и ресторантьорство” - 9,1%, и „Държавно управление” - 8%.

Най-голямо намаление на общите разходи за труд е регистрирано в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения” - с 10%, и „Операции с недвижими имоти“ - с 5,6%.

В състава на общите разходи за труд разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 3,2% спрямо второто тримесечие на 2012 г., а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 4,7%. По икономически дейности изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от - 11,6% за „Култура, спорт и развлечения” до 9,5% за „Образование”.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ