СИБАНК e партньор на земеделските производители

СИБАНК e партньор на земеделските производители

СИБАНК e партньор на земеделските производители

През последните години подкрепихме близо 1700 европроекта и имаме опит и потенциал, от който бизнесът може да се възползва. Това казва Франк Янсен, изпълнителен директор на СИБАНК, в интервю за "Мениджър"

От 2015 г. влизат в сила новите изисквания към земеделските производители относно директните плащания. В същото време се очаква отварянето на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., която също търпи някои промени. За да даде възможност на земеделския бизнес да се ориентира в новите условия, СИБАНК стартира поредица от 10 регионални бизнес форума с участието на нейни експерти по европейски проекти и едни от най-добрите външни консултанти.

- Господин Янсен, вече проведохте 6 срещи в силните земеделски региони в страната и имате наблюдения от първа ръка - готови ли са земеделските производители за усвояването на тези средства?

- До момента се срещнахме с близо 500 фермери и с помощта на нашите експерти и водещи партньори на банката детайлно представихме новите моменти по програмите, както и възможностите за финансиране, които банката приоритетно предоставя на земеделските производители и преработватели на земеделска продукция. Близо 2,8 млрд. евро са предвидени за проекти по ПРСР до 2020 г., а за всяка една година до края на програмния период за България се предвиждат около 770 милиона евро за директни субсидии. Затова и ние като партньор на този бизнес сме готови да го подкрепим - от една страна, чрез предоставянето на мостово финансиране до получаване на субсидиите, а от друга - като консултант по ПРСР още на етапа на подготовка на проекти и бюджетиране. През последните години подкрепихме близо 1700 европроекта и имаме опит и потенциал, от който бизнесът може да се възползва.

- Всъщност каква е ролята на банките в тези процеси?

- Партньор. Банките са ключов партньор на земеделските производители и компании, тъй като предоставянето на финансов ресурс при атрактивни условия определя до голяма степен успеха на проекта. За целта, разбира се, банката трябва, от една страна, да има експертен капацитет по европейските програми, а от друга - да познава самия бизнес, за да може правилно да прецени какъв тип партньорство ще бъде максимално ефективно и за двете страни. СИБАНК има предимството да ползва огромния опит на КВС като лидер в работата със земеделските производители и преработватели в Белгия. Конкурентното ни предимство е банково-застрахователният модел, който прилагаме с ДЗИ, която също е част от групата КВС. Клиентите на двете компании ползват специални отстъпки при комбиниране на двете услуги.

- Можем ли да обобщим накратко най-важното, което трябва да знаят фермерите за новия програмен период?

- По отношение на директните плащания фермерите трябва да знаят, че ще трябва: да доказват при кандидатстването си наличие на правни основания за ползване на земята (като документи за собственост на земята, договори за аренда, договори за наем и др.), да отговарят на изисквания за диверсификация на културите, поддържане на постоянно затревени и екологично насочени площи, да имат предвид, че се въвежда таван на плащанията - до 300 000 евро за един ЗП, като за субсидии над 150 000 евро се предвижда 5% намаление на помощта (след приспадане на разходите за заплати и осигуровки). По отношение на ПРСР - и през 2014-2020 г. ще може да се кандидатства за проекти, в т.ч. и за купуване на земеделска техника (преди 121 мярка) - размер на безвъзмездния грант до 1,5 млн. евро; предприятия за преработка на селскостопанска продукция (преди 123 мярка) - с размер на гранта до 3 млн. евро; селски туризъм; фотоволтаици за собствено потребление (преди 311/112) и др. Очаква се скоро да стартира приемът на проектите за земеделска техника, а след известно време и за преработвателни предприятия по програмата.           

Даниела Тодорова, сп. "Мениджър"

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ