Спад на производствените цени в промишлеността през декември 2011 г.

Спад на производствените цени в промишлеността през декември 2011 г.

Спад на производствените цени в промишлеността през декември 2011 г.

Общият индекс на цени на производител през декември 2011 г. намалява с 0,6% спрямо предходния месец. По-ниски цени са регистрирани в добивната промишленост - с 0,2%, в преработващата промишленост - с 0,8%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,1%. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

По-съществено намаление на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основни метали - с 2,5%, при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 1%, и при производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 0,4%.

Общият индекс на цените на производител през декември 2011 г. се увеличава с 4% в сравнение със същия месец на 2010 г.

В преработващата промишленост нарастването на цените на производител е 4,3% спрямо декември 2010 г. По-съществено увеличение е регистрирано при производството на химични продукти, при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 8%, и при производството на хранителни продукти - с 6,9%, а намаление се наблюдава при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 0,8%.

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през декември 2011 г. е на равнището от предходния месец. Увеличение на цените е регистрирано в добивната промишленост (с 1,1%), a намаление - в преработващата промишленост (с 0,1%), докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ няма изменение.

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през декември 2011 г. нараства с 4,1% в сравнение със същия месец на 2010 г. Цените се увеличават в преработващата промишленост с 5,4% и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ с 2,7%, докато в добивната промишленост е отчетено намаление с 3,1%.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ