Спад на промишленото производство и строителството

Спад на промишленото производство и строителството

Спад на промишленото производство и строителството

През март промишленото производство и строителството са се свили в сравнение с предходния месец - съответно с 1,3% и 0,4%. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). Въпреки месечния спад на годишна база се наблюдава ръст от 4,2% при промишленото производство и от 4,7% при строителството.

Промишлено производство

През март 2014 г. намаление спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 2,6%, в преработващата промишленост - с 2%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,4%.

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 8,3%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - със 7,8%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 6,1%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 4,9%, обработката на кожи, производството на изделия от обработени кожи, без косъм - с 4,4%. Ръст е регистриран при: производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 11,2%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 5,7%, производството на хранителни продукти - с 3,8%, производството на превозни средства, без автомобили - с 3,7%.

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост - с 6,7%, в преработващата промишленост - с 4,7%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2,4%.

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при: производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 40,7%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 28,1%, производството на превозни средства, без автомобили - с 23,2%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 18,5%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - със 17,4%. Намаление е отчетено при: производството на тютюневи изделия - със 17,4%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 5,1%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 2,6%.

Строителство

През март 2014 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство намалява с 0,7%, а от сградното строителство - с 0,3%.

На годишна база увеличението на строителната продукция през март 2014 г., изчислено от календарно изгладени данни, се определя от положителния темп при гражданското/инженерното строителство, където нарастването е със 17%, докато при сградното строителство е регистриран спад от 3,6%.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ