Стабилен темп на наемане на работна ръка прогнозират работодателите

Стабилен темп на наемане на работна ръка прогнозират работодателите

Стабилен темп на наемане на работна ръка прогнозират работодателите

 Българските работодатели очакват умерен темп на наемане през третото тримесечие на 2013 година, като 22% от анкетираните 750 работодатели, посочват, че възнамеряват да наемат служители през периода юли-септември. Това показват данните от най-новото обзорно изследване на Manpower за заетостта. Въпросът към всички обхванати в изследването е : “Как очаквате да се промени общата заетост във вашата компания през трите месеца до края на септември 2013 г., в сравнение с настоящото тримесечие?”

“Плановете за наемане през третото тримесечие от страна на българските работодатели остават оптимистични и са с малка промяна спрямо предишното тримесечие и същия период на миналата година.”, коментира резултатите от проучването Надя Василева, управляващ директор на Manpower за България, Сърбия и Хърватия. „Повишението в плановете за наемане на работодателите в сектора Ресторанти и Хотели е типично, предвид летния туристически сезон, но нетните прогнози за заетостта през третото тримесечие на тази година е значително по-силен спрямо предишните две години, в които провеждахме проучването. ” допълва тя.

Работодателите от всички пет региона отчитат положителни намерения за наемане на нов персонал през следващото тримесечие. Най-оптимистични очаквания за наемане за третото тримесечие отчитат работодателите от областите Русе и Варна с нетни прогнози за заетостта от съответно +18% и +15%.

 Работодателите в осем от 10-те икономически сектора прогнозират увеличаване на пресонала през следващите три месеца. Най-силен пазар на труда се очаква от работодателите в сектора Ресторанти и Хотели, които отчитат нетна прогноза на заетостта от +35%.

Солидни перспективи за наемане се забелязват също и в сектора Строителство, където работодателите отчитат нетна прогноза на заетостта от +22%.

Оптимистични прогнози от +17% отчитат и в секторите: Финанси, Застраховане и Бизнес услуги; Производство; Публичен и Социален сектор;  Транспорт, Складове и Комуникации. В сектора Минно дело, обаче, работодателите прогнозират намаляване на работната сила с нетна прогноза за заетостта от -12%. Несигурни перспективи за наемане отчитат работодателите от сектора Електричество, Газ, Вода с нетна прогноза за заетостта от 0%.

 „Спадът в плановете за наемане в сектора минно дело може да бъде следствие от обявеното освобождаване на работници от енергийните компании Марица Изток 1 и Марица Изток 3,“ каза Надя Василева.

 Спрямо предишното тримесечие, намеренията за наемане на персонал се засилват в четири от 10-те икономически сектора. Работодателите в сектора Ресторанти и Хотели отчитат рязко увеличение на нетните прогнози за заетостта от 21 процентни пункта, а значителни подобрения от 13 и 11 процентни пункта са отчетени съответно в секторите Транспорт, Складове, и Комуникации и в Публичния и Социален сектор. Междувременно, нетните прогнози за заетостта отслабват в пет сектора, най-значително - с 22 процентни пункта в сектора Минно дело. Перспективите за наемане спадат с 12 процентни пункта в сектора Търговия на едро и дребно, а нетните прогнози за заетостта за сектора Земеделие, Лов, Горско стопанство и Риболов намаляват с 8 процентни пункта.

 В сравнение с третото тримесечие на 2012 година, работодателите отчитат по-добри планове за наемане в пет от 10-те икономически сектора. Най-забележително увеличение от 10 и 9 процентни пункта са отчетени съответно от сектора Земеделие, Лов, Горско стопанство и Риболов и сектора Ресторанти и Хотели, докато нетните прогнози за заетостта в сектора Транспорт, Складове и Комуникации са с по-силни с 8 процентни пункта. Перспективите за наемане намаляват в три сектора, най-значително с 20 процентни пункта в сектора Минно дело и с 11 процентни пункта в сектора Електричество, Газ и Вода.

„Добрите перспективи отчетени от сектора производство донякъде могат да бъдат свързани и с очакваното през втората половина на 2013 откриване край Божурище на завод за автомобилни части на германската компания Behr-Hella Thermocontrol. Освен това в Шумен – в региона на Варна се очаква Италиано-българската компания “Fadgo” да произвежда ‘биомаса и пелети и да открие 100 работни места.“, допълни Надя Василева.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ