С близо 13 хил. се увеличили безработните през януари

С близо 13 хил. се увеличили безработните през януари

С близо 13 хил. се увеличили безработните през януари

Равнището на безработица през януари 2015 г. е 11,1%, което е с 0,4 процентни пункта повече спрямо декември 2014 г., но с 1,1 процентни пункта по-ниско от януари 2014 г., показват актуални данни на Агенцията по заетостта.

Основната причина за нарастването й през този месец е значителното увеличаване на потока от новорегистрирани безработни. Голяма част от работодателите освобождават персонал в края на всяка календарна година, а също така приключват договори от субсидирана заетост на голям брой лица.

В бюрата по труда през първия месец на 2015 г. са регистрирани 363 964 безработни лица. Те са с 12 913 лица спрямо декември. На годишна база, в сравнение с януари 2014 г., безработните са значително по-малко – с 37 269 лица, което е най-доброто постижение от  2008 г. насам.

Съществено влияние върху безработицата през месеца оказа регистрирането на около 9 хиляди лица, освободени от субсидирана заетост, като лични асистенти, по проекта „Подкрепа за достоен живот” на Агенцията за социално подпомагане по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”.

На работа през януари 2015 г. са постъпили общо 22 005 безработни лица. Те се увеличават с 6 804 лица спрямо предходния месец, поради по-големия брой започнали работа лица по програми за заетост, както и на първичния пазар. В сравнение с януари 2014 г. постъпилите на работа са с 5 313 лица повече.

Започналите работа на първичния пазар безработни са 12 343. Те нарастват в сравнение с декември 2014 г. с 1 893 лица. В субсидирана заетост са включени 9 662 лица, с 4 911 лица повече спрямо декември 2014 г.

В бюрата по труда са заявени 12 013 работни места в реалната икономика, които са с 6 005 места или двойно повече спрямо декември 2014 г. В сравнение с януари 2014 г. броят на заявените свободни работни места на първичния пазар нараства с 1 045 места.

През януари 2015 г. най-много свободни работни места за първичния пазар в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост (3 628 места), от държавното управление  (1 763 места) и от търговията (1 385 места). Следват заявените от административните и спомагателни дейности (802 места), от финансовите и застрахователни дейности (690 места), от селското, горското и рибното стопанство (484 места), от образованието (476 места), от строителството (446 места), от транспорта, складирането и пощите (417 места) и др.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ