С над 57% се свила печалбата на Райфайзен Банк Интернешънъл

С над 57% се свила печалбата на Райфайзен Банк Интернешънъл

С над 57% се свила печалбата на Райфайзен Банк Интернешънъл

Печалбата след данъци на Райфайзен Банк Интернешънъл (РБИ) за първите шест месеца на 2013 г. е намаляла с 390 млн. евро, или 57,6% на годишна база, до 311 млн. лв. Печалбата преди данъци е 467 млн. евро, което е с 460 млн. евро по-малко спрямо същия период на 2012 г. Спадът се дължи преди всичко на еднократни ефекти през първата половина на 2012 г. като продажбата на облигации и обратното изкупуване на хибриден основен капитал, които са били в общ размер на 272 млн. евро.

Консолидираната печалба на РБИ намалява с 60,5% спрямо първите шест месеца на 2012 г., до 277 млн. евро. Печалбата на акция отчете спад - от 3,09 евро през първото полугодие на 2012 до 0,91 евро през 2013 г., което е намаление с 2,18 евро.

“На фона на все още предизвикателната среда, не сме неудовлетворени от резултатите ни. Преди всичко, позитивните сигнали като подобрения нетен лихвен марж и ръста на оперативните приходи, в комбинация със знаците за икономическо възстановяване, ни дават увереност за втората половина на годината”, коментира Карал Севелда, главен изпълнителен директор на РБИ.

През първото полугодие на 2013 г. оперативните приходи отбелязват ръст от 2,7%, или 71 млн. евро на годишна база, до 2,686 млрд. евро на. Това увеличение се дължи преди всичко на подобрените приходи от такси и комисиони в размер на 65 млн. евро, в резултат на промени в цените на някои пазари, както и в по-големия обем транзакции.

Общо, оперативният резултат на РБИ през първото полугодие на 2013 г. възлезе на 1,069 млрд. евро, което представлява спад от 2,6%

Нетните провизии през второто тримесечие на 2013 г. възлизат на 249 млн. евро, което представлява ръст от 30 млн. евро спрямо предходното тримесечие, като оправда очакванията.

Показателят необслужвани кредити остава почти непроменен - 9,9%, докато показателят покритие на необслужваните кредити намалява с 0,2 процентни пункта на тримесечна база до 67.3%.

В сравнение с края на 2012 г., общите активи на РБИ отчитат спад от 4% или 5,8 млрд. евро, като през първото полугодие на 2013 г. възлизат на 130,3 млрд. евро. Спадът на годишна база е по-отчетлив – 15% или 22,4 млрд. евро. Това се дължи преди всичко на продължаващата оптимизация на ликвидносттта.

Спрямо края на 2012 г., кредитите и авансите към клиенти след приспадане на провизиите, намаляват с 1,4 млрд. евро и достигат 76,5 млрд. евро, най-вече поради спада с 0,8 млрд. евро от вземания от обратно изкупуване и транзакциите с ценни книжа. Кредитният бизнес с корпоративни клиенти отчита спад от 1 млрд. евро, най-вече в Австрия и Азия. В противовес на това, ритейл бизнесът нараства с 0,3 млрд. евро, най-вече в Русия, докато в Полша отчете спад поради валутни ефекти.

В същото време депозитите от клиенти отчитат лек ръст от 0,3 млрд. евро до 66,6 млрд. евро. Докато краткосрочните депозити от корпоративни клиенти (преди всичко в Централното управление) отчитат ръст от 0,6 млрд. евро, както и депозитите от публичния сектор (най-вече в Русия) се увеличават с 0,7 млрд. евро, краткосрочните депозити от индивидуални клиенти отчитат спад от 1 млрд. евро.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ