0,6% ръст на производствените цени през март

0,6% ръст на производствените цени през март

0,6% ръст на производствените цени през март

Цените на производител на вътрешния пазар през март 2015 г. са с 0,6% над равнището от предходния месец. Увеличение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 2,3%, и в преработващата промишленост - с 0,9%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ цените остават на равнището от предходния месец, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

В преработващата промишленост нарастване на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на основни метали - с 4,2%, и при печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 0,6%, а намаление е отчетено при производството на химични продукти - с 0,5%, и при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 0,4%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през март 2015 г. спада с 0,4% в сравнение със същия месец на 2014 година. Намаление на цените е регистрирано в преработващата промишленост - с 3,1%, а увеличение е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4%, и в добивната промишленост - с 1,4%.

Намаление на цените в преработващата промишленост спрямо март 2014 г. е отчетено при: производството на изделия от каучук и пластмаси - с 1,1%, производството на хранителни продукти - с 1%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 0,8%. Нарастване на цените се наблюдава при: производството на основни метали - със 7,1%, производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 2%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 1,8%.

Общият индекс на цените на производител (вътрешен плюс външен пазар бел. ред.) през март 2015 г. нараства с 1,6% спрямо предходния месец. По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - с 6,9%, и в преработващата промишленост - с 2%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление - с 0,3%.

На годишна база индексът нараства с 0,5%.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ