150 млн. евро от ОП „Конкурентоспособност“ ще бъдат пренасочени директно за бизнеса

150 млн. евро от ОП „Конкурентоспособност“ ще бъдат пренасочени директно за бизнеса

150 млн. евро от ОП „Конкурентоспособност“ ще бъдат пренасочени директно за бизнеса

150 млн. евро от Оперативната програма „Конкурентоспособност“ ще бъдат пренасочени през следващата година от институционални бенефициенти и от изграждане на мрежа за консултантски услуги директно в помощ на бизнеса. Това бе едно от основните предложения на икономическото министерство за промяна в оперативната програма за следващата година, което бе одобрено от комитета за наблюдение, съобщиха от икономическото ведомство.

Със средствата ще бъде създаден нов финансов продукт за нисколихвени кредити за малките и средните предприятия в размер на 300 млн. евро. 150 млн. от тях ще бъдат предоставени от оперативната програма при нулева лихва и още толкова – от участващите в схемата търговски банки при пазарната лихва. Комбинирането на двата вида финансов ресурс ще позволи съществено намаляване на лихвените равнища по заемите за малки и средни предприятия.

Това е нова схема за финансов инженеринг, която има за цел да оптимизира процедурите и да улесни достъпа на малките и средните предприятия до евтин финансов ресурс. С изменението се разширява обемът от средства за фирмите, като към ресурса по програмата се добавя и този на банките, уточняват от икономическото министерство.

С привличането на частни капитали до момента по ОП „Конкурентоспособност“ е постигнат мултиплициращ ефект от около 2.25 пъти – на 1 евро, отпуснато от програмата, се падат 2.25 евро частни капитали.

В началото на следващата година предстои да бъдат отворени и три нови схеми за безвъзмездно финансиране по програмата. Комитетът за наблюдение одобри програмата „Енергийна ефективност за конкурентоспособна индустрия“, която се реализира съвместно с ЕБВР на стойност 150 млн. евро, изграждането на технологични паркове на стойност 50 млн. евро и подкрепа за създаване и развитие на регионални бизнесинкубатори на стойност 10 млн. евро.

ОП Конкурентоспособност ще субсидира със 150 млн. евро успешни проекти по програмата за енергийна ефективност. От своя страна, ЕБВР ще отпусне кредитни линии за още 150 млн. евро през български търговски банки за мостово финансиране на проектите. Така се минимизира рискът от неизпълнение на проектите заради липса на собствени средства за съфинансиране.

С 50 млн. евро по програмата ще бъде изграден технологичен парк, който трябва да събере на едно място научните разработки с потенциал за пазарна реализация, бизнесът, който има нужда от тях и финансиращите институции, които ще подпомогнат този процес.

Друга промяна в ОП „Конкурентоспособност“, одобрена от комитета за наблюдение, дава възможност от следващата година бенефициентите по иновационни схеми от програмата да могат да ползват финансиране и за доразработка и внедряване на закупени от тях иновации. Досега програмата финансираше внедряването единствено на собствени иновационни решения. Промяната ще даде възможност за отчетливо повишаване на иновационния потенциал и подобряване конкурентоспособността на икономиката.

До момента 734 млн. евро (63%) от ОП „Конкурентоспособност“ са в процес на изпълнение. Това включва 266 млн. евро (23%) разплатени средства, 219 млн. евро (19%) договори в изпълнение и 249 млн. евро (21%) отворени процедури. 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ