Алуминият е метал на бъдещето

Алуминият е метал на бъдещето

Алуминият е метал на бъдещето

Защита на местното производство може да гарантира стратегическата устойчивост на отрасъла в Европа, убедена е Нели Тончева, директор продажби и член на УС на „Алкомет” АД

Г-жо Тончева, как се отразяват върху производството  и финансовите резултати на „Алкомет" високите цени на тока и природния газ?

Бизнес се прогнозира и овладява най-трудно, когато правилата за неговото съществуване са неясни. Ситуацията от последната година с непредвидимо високи цени на енергоносителите и инфлационните процеси в Европа и света засегна негативно всички индустрии, особено строителството, автомобилостроенето, хранителновкусовата промишленост, климатичното и вентилационно производство. Политическата нестабилност в България и недостатъчната подкрепа от страна на правителството към индустрията компрометираха конкурентоспособността ù в бързо променящата се динамична пазарна среда. Високите складови наличности на алуминиеви изделия, както и забавеният растеж на икономиките се отразиха на търсенето и това доведе през последното тримесечие на 2022 г. до намаляване на поръчките и спад в производствената ни дейност. Въпреки това успяваме да запазим относителна финансова стабилност.

Какви са целите на инвестиционната ви програма в зелени технологии, която следвате през последните 2 години?

Загрижеността на „Алкомет“ за околната среда и устойчивото потребление на суровините е един от приоритетите за управление на компанията и е в основата на политиката ни за устойчиво развитие. Предприемат се мерки за намаляване количеството на образувания производствен скраб, както и за увеличаване на възможностите за рециклирането му. В тази връзка предстоят инвестиции в топилни съоръжения, които ще увеличат ефективността на процесите, свързани с повторната употреба на различните видове алуминиев скраб, както и до намаляване на въглеродните емисии в производствения процес.

Несигурността в доставките и високите цени на енергоносителите поставят и неотложната задача за диверсифициране на енергийните източници. Предстои изграждане на соларен парк на територията на фирмата, който ще увеличи дела на възобновяемата енергия в общото ни енергийно потребление. В ход е и проект, който ще намали зависимостта ни от природния газ и ще ни осигури гъвкавост да преминем към алтернативи, ако е необходимо.

Как се отразява на търсенето на алуминий световната икономическа криза?

Продължаващата енергийна криза и законодателната несигурност  засилиха низходящия тренд на търсенето и продажбите на алуминий в Европа. В последните месеци на 2022 г. производството на първичен алуминий в ЕС е намаляло с 50%. Това означава, че само една трета от капацитета, съществуващ отпреди 2008 г., е активен. Причината за това драстично намаление е свързана с увеличената себестойност, която е резултат от високите цени на енергоносителите. Понастоящем Китай е най-големият производител на първичен алуминий в света, следван от Индия, Русия, Канада. Запазването на стратегическата устойчивост и растеж на Европа изисква дългосрочен подход, който да гарантира защита на местното производство.

Кои от основните приоритети в развитието на компанията ще продължите да следвате?

В краткосрочен план основните ни приоритети са свързани с разширяване на продуктовата гама, така че да произвеждаме иновативни, по-високостойностни продукти, които да утвърждават нашата конкурентоспособност и да отговарят по-пълно на изискванията на клиентите ни. Със сигурност и през следващата година ще продължим да работим по
осъществяване на Зелената сделка и свързаните с това изисквания за използване на суровини с ниски въглеродни емисии и  висока степен на рециклиране.

Изготвили сме и дългосрочен 10-годишен инвестиционен план, който да осигури растежа и позицията на „Алкомет“ като основен доставчик на качествени алуминиеви продукти на световните пазари.

Алуминият със своите свойства е метал на бъдещето и като такъв потенциалът за развитие на приложенията му – както на валцовите, така и на пресовите продукти – е гарантиран. Той е в основата на решаването на  много проблеми, свързани с кръговата икономика, устойчивото развитие, олекотяване на конструкциите в автомобилостроенето, строителството, космонавтиката.

Какви са резултатите от работата Ви със световната автомобилна марка BMW?  Ще разширите ли сътрудничеството си с германската компания и с други автомобилни производители?

Имаме сключени дългосрочни договори по различни проекти с BMW, които се развиват според очакванията ни. Преминахме успешно тестовите доставки и започнахме редовно производство. Потенциалът на електромобилния сектор е огромен и ще се доказва през следващите години, така че започнатото сътрудничество е многообещаващо. Вече има интерес и от други автомобилни гиганти за започване на съвместна работа.

Тодор Варчев. Текстът е публикуван в осмото годишно издание на Мениджър "Първите в бизнеса"

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ