Гигабитови скорости за милиони домакинства до 2026 г.

Гигабитови скорости за милиони домакинства до 2026 г.

Гигабитови скорости за милиони домакинства до 2026 г.

Vivacom е един от най-важните ни хъбове за иновации, споделя Желко Батистич, вицепрезидент „Технологии“ на United Group

- Какви са основните технологични тенденции в телекомуникационния сектор в региона? Как се позиционира United Group в това отношение?

- United Group присъства на осем регионални пазара. В Гърция, Словения, Хърватия и България предлага мобилни и фиксирани услуги, а в Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора и Северна Македония основно фиксирани услуги. Всеки пазар е с различна динамика, но се наблюдават и общи тенденции, които очертават технологичната карта на региона.

Ежедневието на потребителите на телекомуникационни услуги се промени много през годините, което доведе до ускорени инвестиции в 5G и оптични мрежи, както и лансирането на 5G високоскоростен интернет за дома (5G FWA) на места без оптичната свързаност. Това се случи въпреки предизвикателствата на финансовите пазари и тази тенденция е необратима.

Друга тенденция в региона са пазарната консолидация и технологичната стандартизация на консолидираните мрежи до гигабитови (Gbps) скорости. Инвестициите в обединяването на различни телекомуникационни мрежи имат за цел да осигурят по-високи скорости и значително по-бърза и по-стабилна връзка за бизнеса и потребителите. Технологичната стандартизация от своя страна гарантира, че различните компоненти и технологии, използвани в консолидираните мрежи, са съвместими и така осигуряват едно и също потребителско изживяване в цялата мрежа.

Наблюдава се и ускорен темп на миграция на IT услуги в облака (приложения, платформи за съхранение на данни и изчислителна мощност). Все повече големи технологични компании от САЩ установяват силно присъствие в региона чрез изграждане на големи центрове за данни, свързани с оптични мрежи в Западна Европа и Близкия изток.

Още две глобални тенденции намират своя път на развитие в региона: изкуствен интелект и устойчиви технологии.

AI вече е фактор в телекомуникациите с много приложения: създаване на продукти, поддръжка, оптимизиране на разходи, разширяване на IoT във всички сегменти, особено при обществените услуги, внедряване на решения за киберсигурност при откриване на заплахи, методи за реакция при инциденти и методи за защита на телекомите и нашите все по-дигитализирани клиенти от кибератаки. Телеком секторът увеличава фокуса си и върху устойчивостта, като въвежда технологии, които имат за цел да намалят въздействието върху околната среда.

Всички тези тенденции предизвикват т.нар. експлозия на трафика на данни, което е истинско предизвикателство за сектора, но позволява разработването на иновативни продукти и решения. Неслучайно инвестициите в иновации са стратегически приоритет за United Group. Непрекъснато следваме световните тенденции и се стремим да развиваме конвергенция между нашите телекомуникационни и медийни бизнеси.

- На този фон как е позициониран бизнесът в България?

- Бизнесът на United Group в България се представлява от две водещи в своите сектори компании – Vivacom и Nova Broadcasting Group. Vivacom е не само лидер на местния телекомуникационен пазар, но заема заслужено и една от челните позиции на европейско ниво. През 2022 г. телекомът отчете ръст на приходите от 9%, което надмина показателите на целия пазар, а Нова телевизия затвърди своята водеща позиция по гледаемост. От стъпването на United Group на българския пазар през 2020 г. ние сме инвестирали повече от 350 млн. евро в мрежи, продукти и услуги и в придобиването на няколко доставчика на интернет услуги. Разширихме покритието на оптичната ни мрежа до дома на клиента с 15% и към днешна дата достигаме до близо 1,5 млн. домакинства, като им предлагаме гигабитови скорости (с GPON и XGS PON 10/10 Gbps технология). Така им даваме възможност за по-стабилна свързаност и по-висока скорост при трансфер на данни.

Наскоро придобихме два нови оператора – Telnet, регионален доставчик на интернет и телевизия в Североизточна България, и Networx, един от водещите доставчици на фиксирани услуги в Северна България. Като следваща стъпка ще инвестираме в надграждането на техните мрежи. Стандартизацията на услугите ще ни помогне да предложим едно и също потребителско изживяване на нашите клиенти. Благодарение на всички наши усилия предоставяме едни от най-добрите продукти и услуги на пазара с нарастваща тенденция клиентите ни да преминават към ползването на все повече услуги от Vivacom както мобилни, така и фиксирани. Надежден партньор сме и на доставчиците на телевизионни канали и сателитни широколентови услуги, като разширяваме покритието на високоскоростния интернет извън обсега на мобилните и фиксираните мрежи с нашата световно призната наземна станция „Плана“. Заради постиженията ни в тази област Vivacom вече е номер едно не само на местния пазар, но и в световен мащаб. Той бе отличен като най-бързо развиващ се оператор на сателитни услуги за бизнес клиенти в годишната класация за 2022 г. на Световната Телепорт асоциация (WTA).

- Какъв е вашият подход и разбирането ви, когато става въпрос за устойчивост?

- Нашата отговорност към бизнеса и потребителите се простира отвъд продуктите и услугите, които предлагаме. В началото на тази година обявихме категоричната позиция на Групата за постигане на амбициозни цели за климатична неутралност. Поехме ангажимент да станем Net Zero компания до 2040 г., а за да постигнем това предприемаме постепенни, но въздействащи крачки.

Нашата цел е до 2027 г. да преминем изцяло към възобновяеми енергийни източници и така да осигурим използването на 100% зелена енергия. Също така сме категорични в стремежа си да постигнем въглеродна неутралност за отпечатъка от оперативна ни дейност до 2030 година.

Нашата отдаденост в тази насока като група се простира и до разработването и придобиването на продукти, които се отличават не само като съдържание и цени, но и по отношение на енергийната ефективност и поставените цели за устойчивост. Като един от най-големите доставчици на телекомуникационни услуги за бизнеса в България, ние сме дълбоко ангажирани в налагането на устойчиви практики в сектора.

Фокусът ни се простира върху дигитализация на бизнес процеси, облачни услуги, изкуствен интелект, решения за киберсигурност и Интернет на нещата (IoT). Тези усилия допринасят за ангажимента ни за насърчаване на устойчивостта, като същевременно предлагаме иновативни решения на нашите клиенти.

- United Group обяви значителни инвестиции в рамките на следващите 3 години. Кои са приоритетните области?

- Фокусирани сме върху инвестициите, които ще подобрят клиентското изживяване на потребителите във всяка една точка на контакт, докато използват нашите услуги. Приоритетните ни области за развитие през следващите 3 години са: модернизацията на радиомрежата с цел значително подобряване на енергийната ефективност; надграждане на мобилната опорна мрежа; продължаващо разрастване на 5G покритието с фокус върху C-Band технологията, която осигурява гигабитови скорости за градски и селски райони без оптична свързаност; увеличаване на покритието на оптичната мрежа до нови 200 хил. домакинства и достъпност на EON телевизията във всички наши мрежи, както и възможност за гледане през през мрежи на външен доставчик.

- На какъв етап на развитие е вашата оптична мрежа в региона и в България? Развитието ви в тази област отговаря ли на актуалното търсене, или го изпреварва?

- Както споменах по-рано, ние се ангажираме да предоставим на всяко домакинство в България достъп до мрежа от следващо поколение, защото вярваме, че това е начинът да помогнем на страната и на нейните жители да се изкачат в Индекса на цифровата икономика и общество на ЕС (DESI) и да се повиши цялостната конкурентоспособност на българската икономика. С навлизането на United Group на пазара разрастването на нашата 10GIGA оптична мрежа бележи значителен напредък. Само за две години тя вече покрива над 500 хил. домакинства в България. Ние продължаваме да инвестираме, като потвърждаваме плана си да осигурим гигабитови скорости на 1,8 млн. домакинства до края на 2026 година.

- Правите значителни инвестиции и в 5G. Какви са следващите ви цели по отношение на 5G покритието? Според вас коя технология ще надделее в дългосрочен план?

- Разширението на покритието на 5G мрежата ще предостави по-добра и по-надеждна свързаност, което ще позволи безпроб­лемна комуникация и по този начин ще подобри цялостното качество на услугата и изживяването на бизнес клиентите и потребителите. В отдалечените и слабо населени места по-доброто 5G покритие ще предостави достъп до високоскоростен интернет и ще стимулира тяхното развитие. Това ще подобри възможностите за обучение, забавление и работа от разстояние. 5G мрежата е и от ключово значение за дистанционните здравни услуги (телемедицина), като по този начин се намалява разликата във възможностите за хората в градските и селските райони.

Развитието на 5G технологията набра значителна скорост. Проучванията сочат, че до края на годината 5G абонатите в световен мащаб ще достигнат 1,5 млрд., а през 2028 г. ще надвишат 5 млрд.

5G е и по-бързият начин за осигуряване на високоскоростна широколентова свързаност в райони без наличие на оптични мрежи. Като всяка една бъдеща мобилна технология, като 6G например, тя ще бъде допълваща технология към фиксираната оптична мрежа (FTTx), която и в бъдеще ще бъде най-сигурната и надеждна за всякакви изисквания за свързаност. Следвайки световните тенденции продължаваме да инвестираме в разрастването на 5G мрежата на Vivacom, която е най-голямата в страната – с покритие от над 83% на населението*. Целта ни е до края на 2026 г. да осигурим покритие от над 90%.

- Има ли иновации, стартирани от Vivacom на българския пазар, които след това са приложени в други държави в региона?

- Да, Vivacom е един от най-важните ни хъбове за иновации, тъй като разполага с много силни инженерни и развойни екипи. Има няколко мащабни проекта, които бяха разработени тук и след това са приложени на други пазари. Един от примерите е цялостната подготовка и лансирането на 5G високоскоростен интернет за дома (5G FWA), който получи изключително позитивна реакция от клиенти и служители. Благодарение на този нов продукт клиентите ни вече могат да разчитат на супер бърз интернет за дома и да гледат EON с перфектно качество дори в райони, в които няма изградена оптична мрежа. Освен това инженери на Vivacom разработиха една от характеристиките на EON услугата през 5G FWA. С нея се пестят значително количество енергия и мрежови ресурси. През 2022 г. въведохме нови функционалности в мобилната мрежа за достъп, което доведе до понижаване на разходите за електроенергия с близо 20%.

- Кои са най-големите предизвикателства, с които се сблъсквате в България и региона по отношение на технологичните иновации?

- Характерно за телеком бизнеса е необходимостта от постоянни технологични промени и иновации. За да остане на върха, Vivacom трябва да запази своя мотивиран и лоялен инженерен екип. Гордея се, че нашият български екип е много силен и фокусиран върху компанията, иновациите и добрите резултати. Технологиите не са предизвикателство, важно е винаги да имаме най-добрия екип от професионалисти и да продължаваме да привличаме нови таланти.

* Най-голямо покритие на 5G мрежа след сравнение по публично достъпна информация към 19.05.2023 г. за покритието на операторите по брой населени места и курорти. Повече на vivacom.bg

Алек Вучков. Материалът е публикуван в бр.8/23 на сп. "Мениджър", който ще откриете в дистрибуторската мрежа, както и в дигиталното приложение ZinZin

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ