Промишленото ни производство с ръст от над 20% на годишна база през май

Промишленото ни производство с ръст от над 20% на годишна база през май

Промишленото ни производство с ръст от над 20% на годишна база през май

Българският производствен сектор регистрира растеж през месец май, сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). 

През май тази година спрямо април индексът на промишленото производство нараства с 1,4%. На годишна база увеличението е от 20,2%.

Месечни изменения

През май 2022 г. увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 13,0%, и в преработващата промишленост - с 1,6%, а намаление е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5,5%.

Съществен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 27,4%, производството на превозни средства, без автомобили - с 11,0%, производството на основни метали - с 8,9%.

 По-значителен спад е регистриран при: производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 15,0%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 6,6%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 6,1%, производството на напитки - с 5,5%.

Годишни изменения

На годишна база увеличение на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в: преработващата промишленост - с 21,1%, добивната промишленост - с 18,5%, и производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 14,1%.

По-съществен ръст в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството, некласифицирано другаде - с 96,7%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 41,2%, производството на напитки - с 37,5%, производството на превозни средства, без автомобили - с 37,1%.

Намаление е отчетено при обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 1,0%.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ