Smart Factoring: „Умното” решение за бизнеса в нужда, което превръща несъбраните вземания в капитал

Smart Factoring: „Умното” решение за бизнеса в нужда, което превръща несъбраните вземания в капитал

Smart Factoring: „Умното” решение за бизнеса в нужда, което превръща несъбраните вземания в капитал

Всяка четвърта издадена фактура в България или се просрочва, или въобще не се заплаща. Решението? Дигитален факторинг - „умният” инструмент на бизнеса в нужда. Използвайки факторинг услугите, компаниите могат да гарантират вземанията си, да повишат финансовата си стабилност, да ускорят растежа си и да постигнат по-голям успех. Защо тази финансова услуга, алтернативна на бизнес кредитите, е сред най-бързо растящите в Европа? Какво е мястото на факторинга в българската бизнес екосистема? Как факторингът помага на малките и средни компании? Силвия Младенова, изпълнителен директор на Smart Factoring дава отговор на тези и други въпроди пред Мениджър нюз.

- Г-жо Младенова, каква е пазарната позиция на вашата компания и какви цели си поставя тя?

- Smart Factoring е амбициозна финтех компания с лиценз от БНБ, която стъпи на пазара преди шест месеца и вече разполага с изградено и диверсифицирано портфолио от клиенти. Една от нашите цели е да утвърдим факторинга като разпознаваем и предпочитан избор на компаниите в България. Услугата ни е модерна, гъвкава, напълно дигитална и в полза на бизнеса. Ние сме част от международен технологичен холдинг, с валидирана експертиза и пазарен дял в над 12 държави. Днес, в групата работят над 6 хил. професионалисти. Всичко това ни позволява да споделяме знания и опит, и да разширяваме полето си на действие.

- Кое от вашия опит във финансовия сектор е най-полезно за вас в Smart Factoring?

- Работата във финансовия сектор развива определени умения, но също така дава пълнокръвно усещане за потребностите на бизнеса. Зад всяка добра услуга или продукт стои правилното разбиране на нуждите на клиента. Ето защо, често казваме, че финансираме с разбиране.

Оценявам като особено полезна способността си да разпознавам и развивам потенциал, когато го видя. Независимо дали става въпрос за компания или служител. В Smart Factoring влагам своето разбиране за стартиране на нови проекти и ефективното им извеждането до пълноценен растеж. Поставям на първо място екипа си, а заедно работим за това клиентите да получат най-добрата услуга на пазара.

Смятам за допълнителен позитив своя опит с идентифициране и оценяване на кредитни рискове. Чрез този аналитичен подход защитавам както интересите на клиентите, така и тези на компанията.

- Как бихте обяснили понятието "факторинг" на някой, който го чува за първи път?

- Да речем, че управлявате компания за производство на розово масло, а ваши клиенти са някои от най-големите козметични брандове в света. Звучи фантастично. Те обаче закъсняват с плащанията си към вас, а това парализира цялата ви дейност. Не го допускайте. В този случай изборът на факторинг услуга е добро решение.

Стъпките са лесни. Прехвърляте ни дължимите фактури, а ние поемаме отговорността по събиране на вземането. Незабавно ви осигуряваме до 90% от общата стойност на фактурите. Това ви гарантира застраховане срещу неплащане - Smart Factoring предоставя кредитно покритие в случай на неплащане. Накрая получавате и останалите 10%, след като съберем вземанията от вашите клиенти.

На практика, факторингът превръща вземанията на компаниите в техен капитал. Услугата подобрява ликвидността и намалява нуждата от външно финансиране, без да увеличава кредитната задлъжнялост. Едновременно с това осигурява оценка на кредитоспособността на контрагентите, както и защита от кредитен риск. Т.е. факторингът защитава бизнеса от неизпълнение на финансови задължения от клиенти и партньори. Това осигурява допълнително спокойствие и пълноценен фокус върху целите за развитие.

- Какъв вид бизнеси могат да се възползват от предимствата на факторинга?

- Подкрепяме компании с B2B модел, които ползват отложено плащане. Най-подходящи сме за малки и средни бизнеси, които имат нужда от бързо финансиране за подобряване на оборотния капитал и разширяване на дейността. Това могат да бъдат компании от сферата на услугите, производство, транспорт и логистика, търговия, дистрибуция и доставки, земеделски бизнеси и други. Ние вече работим с компании от посочените индустрии. Разбираме специфичните предизвикателства и потребности на всеки отделен сектор. Това ни позволява да предложим персонализирани решения с добавена стойност, насочени към подобряване на финансовата ефективност и стимулиране на развитието.

- Услугите на Smart Factoring са насочени предимно към МСП. Защо е важно това?

- Малките и средни предприятия представляват 99 % от дружествата в страната. Те са основен източник на работни места и генератор на икономическо развитие. Когато те изпитват трудности при осигуряване на финансиране, това оказва директно въздействие върху икономическата динамика.

Smart Factoring подкрепя малкия и среден бизнес като предлага повече от обичайното партньорство, а стойността на услугата ни надхвърля традиционното финансиране. Вярваме, че така даваме възможност за насърчаване на иновациите, разширяване на бизнеса и увеличаване на персонала. С това помагаме не само на отделните компании, но допринасяме за устойчивия растеж на българската икономика.

- Какви предимства предлага Smart Factoring на клиентите си?

- С дигиталната си услуга Smart Factoring осигурява на бизнеса незабавен достъп до оборотни средства. Smart Factoring предлага бърз, лесен и дигитален начин за кандидатстване, който значително улеснява процеса. Нека обобщим предимствата:

• Бизнесът получава плащанията по своите фактури бързо и лесно, без затрудненията на традиционното бизнес финансиране.

• Услугата подобрява ликвидността на бизнеса и намалява нуждата от външно финансиране.

• До 3 пъти по-бърз процес на финансиране в сравнение с традиционните алтернативи

• Без изискване на допълнително обезпечение.

• Без нужда от физическо посещение - услугата е напълно дигитална, от подаване на искане за оферта до усвояване на средствата.

• Дори и една фактура може да бъде сконтирана от Smart Factoring.

• Кредитна застраховка гарантира стабилността на компаниите в условия на потенциални икономически или политически сътресения.

• Не увеличава кредитната задлъжнялост.

• Защита от кредитен риск и оценка на кредитоспособността на контрагентите.

• Максимален контрол и прозрачност.

• Факторингът пести време и ресурси на бизнеса и му помага да се фокусира върху своето развитие.

• Smart Factoring осигурява финансиране не само в български лева, но и в евро и в долари.

- Как развитието на факторинг услугите повлиява на бизнес средата?

- Практиката сочи, че факторингът може значително да повиши конкурентоспособността на МСП, като им позволява да управляват по-ефективно кредитния риск и да разширяват своя пазарен обхват. В крайна сметка, развитието на факторинг услугите значително подобрява бизнес средата, допринася за икономическия растеж чрез достъп до оборотни средства, и увеличава възможностите за инвестиции.

- Какво е бъдещето на факторинга в България?

- В момента пазарът на факторинг услуги в България изживява стабилен ръст. Анализите показват, че този растеж ще продължи през следващите години, като факторингът ще става все по-популярен и широко използван инструмент. Тази тенденция съвпада с ръста му в Западна Европа, където той е утвърден и важен компонент на финансовата среда. Категорично, потенциалът за развитие на услугата в България е обещаващ. Бъдещето на продукта е в неговата дигитализация, гъвкавост и удобство.

Начо Стригулев

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ