С какво ще запомним 2011 (обзор на годината) 2

С какво ще запомним 2011 (обзор на годината) 2

С какво ще запомним 2011 (обзор на годината) 2

Кои са най-важните събития в обществено-политическия, икономическия и социалния живот на България, белязали отминаващата година. Нека си припомним по-значимите от тях през

ФЕВРУАРИ

Преброяване 2011 г.

Старт на кампанията за преброяване на населението бе даден именно през февруари. Тя се проведе на два етапа. При първия гражданите имаха възможността да се преброят онлайн, а при втория това се извършваше посредством преброител. Първият вариант за преброяване бе избран от около 41% от населението. Първоначалните резултати от преброяването бяха оповестени в началото на април, а финалните през юли. Според данните от Преброяване 2011 населението у нас е намаляло с 564 331 души при средногодишен темп на редуциране от 0,7% до 7 364 570 души. От тях, 3 777 999 (51,3%) са жени, а 3 586 571 души (48,7%) са мъже, т.е. на 1 000 мъже се падат 1 053 жени. Повече подробности можете да видите тук. 

Безработицата - 9,78%

През февруари безработицата у нас беше 9,78%. Регистрираните в бюрата по труда през месеца намаляха с 17 876 души спрямо същия месец на 2010 г. до 362 368 безработни.

 

Върнаха ни акредитацията за търговия с емисии на парникови газове

България си възстанови акредитацията по Протокола от Киото за търговия с емисии на парникови газове. Молбата на страната ни за реабилитиране на правата ни за участие в международната въглеродна търговия бе разгледана на 12-ата среща на Прилагащия орган към Комитета по изпълнение на задълженията на страните по Протокола от Киото, състояла се на 3 и 4 февруари в Бон, Германия. Подновена бе и възможността за включване в европейската търговия с квоти и единици по механизмите на Протокола от Киото. Правото на България за участие в международната въглеродна търговия бе прекратено на 28 юни 2010 г. въз основа на констатация на компетентните международни институции за зле работеща Национална система за инвентаризация на парникови газове в периода преди 2009 г.

Износът с ръст от 47%

Износът през втория месец от годината се увеличи с 46,5% на годишна база до 2,88 млрд. лв. Вносът нарасна  с 35,6% спрямо същия период на 2010 г и достигна 2,93 млрд. лв., като по този начин търговският дефицит през февруари бе 50 млн. лв.

 

Влязохме в първата тройка по укриване на данъци в ЕС

Неправителствената организация KRLS-Network of Business Ethi публикува негативен доклад за страната ни. Според него България се нарежда на трето място след Италия и Румъния по укриване на данъци като 39,8% от подлежащите на облагане доходи не са регистрирани. В Италия процентът е 54,5%, а в Румъния - 42,4%. Най-съвестни данъкоплатци са шведите с едва 7,3% укрити доходи.

Инфлацията надхвърли 5%

Потребителската инфлация през февруари беше 1,2% на месечна и 5,2% на годишна база. Натрупаната инфлация от началото на годината бе 1,9%, а средногодишната инфлация за периода март 2010 - февруари 2011 спрямо периода март 2009 - февруари 2010 бе 3,1%.

Плащания над 15 хил. лв. – само по банков път

Плащанията в размер над 15 хил. лева ще се извършват само чрез преводи или внасяне по платежна сметка. Това приеха през февруари депутатите на второ четене при гласуването на законопроекта за ограничаване на плащанията в брой. Законът за ограничаването на плащанията в брой не се прилага при изплащането на трудови възнаграждения по смисъла на Кодекса на труда. Разпоредбите му не важат още за теглене и внасяне на пари в брой от и в собствени платежни сметки, както и от и в сметки на недееспособни лица, съпрузи и роднини по права линия.

Промишленото производство нарасна с 15%

Промишленото производство отчете ръст от 15,2% на годишна база през февруари. Увеличение на промишленото производство бе отчетено в преработващата промишленост - с 22,3%, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5,9%, докато в добивната промишленост се наблюдаваше намаление - с 0,7%. На месечна база промишленото производство отбеляза спад от 1,9%.

Евростат официално посочи Северозападна България за най-бедния регион в ЕС

Северозападна България е най-бедният регион сред общо 271 официални района в рамките на Европейския съюз (ЕС) от гледна точка на покупателна способност на населението. Това показа през февруари доклад на европейската статистическа служба „Евростат”. От тях става ясно, че в Северозападна България покупателната способност на населението през 2008 г. е само 28% от средната за ЕС. Всички осем най-бедни региона в ЕС се намират в България или Румъния, а след тях застават райони в Полша и Унгария. Централната част на Лондон е най-проспериращият регион в ЕС през 2008 г., следван от Люксембург, Брюксел, Грьонинген и Хамбург.

Оборотът в търговията на дребно отбеляза ръст от 8,1%

Оборотът в търговията на дребно през февруари нарасна с 0,2% на месечна база и с 8,1% на годишна.

 

 

 

Бизнес климатът се подобри с 2,7 пункта

Стопанската конюнктура в страната през февруари се подобри с 2,7 пункта спрямо предходния месец. Показателят за бизнес климата в промишлеността нарасна с 4,1 пункта спрямо януари, в строителството се покачи с 5,1 пункта, в сектора на услугите се повишо с 1,2 пункта, а единствено в търговията на дребно бе отчетен спад от 1,1 пункта.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ