НСИ: Всяко трето семейство у нас е бездетно, многодетните намаляват

НСИ: Всяко трето семейство у нас е бездетно, многодетните намаляват

Над една трета от семействата у нас (36,9 на сто) нямат деца. Това се равнява на 688 760 семейства. 34,8 на сто от тях живеят в градовете и 42,6 на сто в селата. Това показват данни към 7 септември 2021 г. от последното преброяване на населението, съобщи Националният статистически институт( НСИ).

При последното преброяване у нас е имало 1 176 372 семейства с деца от общо 1 865 132 семейства. Броят на семействата с едно дете е 766 751 или 65,2 на сто от всички семейства с деца. Абсолютно и относително намалява броят на семействата с две, три и повече деца. Многодетни (с три и повече деца) са 47 859 семейства, или 4,1 на сто от всички семейства с деца. 

Според данните на статистиката  последните преброявания показват, че като типична форма на семейството в България е утвърден еднодетният модел.

В регионален аспект се наблюдават известни различия по показателя "брой на децата в семейството". С най-голям дял на семействата с три и повече деца са областите Сливен (5,7 на сто), Ямбол (3,7 на сто) и Враца (3,6 на сто), а с най-малък - Смолян (1,2 на сто) и Кюстендил (1,7 на сто).

С най-голям относителен дял на семействата без деца са областите Смолян (45 на сто), Видин (44,1 на сто) и Силистра (43,6 на сто), а с най-малък - областите София (столица) (31,7 на сто), София и Варна (по 35 на сто), и Благоевград (35,1 на сто).

Делът на семействата, образувани от един родител с деца, нараства от 12,2 на сто през 2001 г. на 14,7 на сто през 2011 г. и достига 21,9 на сто от всички семейства в страната през 2021 година. Майките с деца са 74,4 на сто от всички семейства от един родител с деца, а в 25,6 на сто от семействата бащата сам отглежда децата си. 

Данните на НСИ показват още , че с най-голям относителен дял на семействата от един родител с деца е област София (столица) - 25,5 на сто от всички семейства в областта. Най-малък е делът на семействата, съставени от един родител с деца, в областите Смолян (15,2 на сто) и Кърджали (17 на сто).

Измененията в броя и вида на семействата са съпроводени с промени в структурата им по брой на членовете, посочват от НСИ. През периода 1965 – 2021 г. преобладават двучленните семейства. Техният брой и относителен дял до 2011 г., когато достига 1 053 471 (54.8%). Между последните две преброявания двучленните семейства намаляват до 1 002 858 (53.8%) през 2021 година. Броят и относителният дял на тричленните семейства варира между преброяванията и през 2021 г. тричленни са 532 743 (28.6%) от всички семейства в страната.

Към  07.09.2021 г. четиричленни са били 291 185, или 15.6% от всички семейства. За периода 1965 - 2021 г. относителният им дял намалява с 8.8 процентни пункта. Многочленни, съставени от пет и повече лица, са 38 346 (2.1%) от семействата в страната. През разглеждания период броят им намалява повече от четири пъти, показват още данните от преброяването на НСИ.

От националната статистика отбелязват още, че в много от европейските страни е широко разпространена формата на съжителство между двама души на семейни начала без юридически оформен брак. В България този вид съжителство придобива разпространение през последните 30 - 35 години. Между последните две преброявания броят на тези семейства се увеличава с 34 698 и през 2021 г. в съжителство без брак живеят 324 591 (17.4%) от всички семейства в страната.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ