Проблемите на ВиК сектора у нас през погледа на инвеститорите, общините и държавата

Проблемите на ВиК сектора у нас през погледа на инвеститорите, общините и държавата

Проблемите на ВиК сектора у нас през погледа на инвеститорите, общините и държавата

Инвестициите във ВиК сектора, начина на управление на активите и държавната политика в тази област бяха основна тема в третия панел "Ефектът на водата", на годишната конференция за строителство и инвестиции, която списание "Мениджър" организира за втора поредна година. Гост-лекторите засегнаха и изцяло новия проект на Закон за ВиК, който от 2020 година няколко пъти е подлаган на обществено обсъждане.

"Законодателството във ВиК сектора трябва да бъде уредено така, че да дава рамка, която позволява така както е във всички държави-членки на ЕС, ВиК активите да се стопанисват или директно от общините, както е в някои държави, или чрез концесии какъвто е примера със "Софийска вода", или чрез обединения между общини с междуобщински компании, каквато е практиката в скандинавските държави, или чрез публично-частни партньорства. Нашата законодателна рамка трябва да дава тази философия. Това защитаваме ние през последните повече от 15 години, налагайки строги стандарти за качество", каза Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). 

По думите й, обаче, в България се случва точно обратното - последователна политика на държавата за пълна централизация с доминиращо държавно участие в управлението на водния сектор чрез предпоставяне на държавните ВиК оператори като единствените възможни оператори на ВиК инфраструктурата в страната. 

Тя припомни, че през 2020 година беше предложен за обществено обсъждане изцяло нов проект на Закон за ВиК, който сега е вписан като реформа в Плана за възстановяване и би следвало да бъде приет. Този проект е класически пример как се предлага да се национализира общинска собственост чрез принудително окрупняване на останали все още функциониращи общински ВиК дружества. Изключително спорен проект на закон, тъй като от 2020 година насам три пъти е обявяван за обществено обсъждане, отбеляза Силвия Георгиева. 

"Ние възразяваме срещу това да няма окрупняване на обособени територии на главна административна област без да се нарушават правата на собственост, които Конституцията повелява. Искаме да се запазят добре работещите общински ВиК дружества, да отпадне принудителното закриване на общинските ВиК дружества. Нашето законодателство не дава строги стандарти за качество на предоставяната ВиК услуга, а вместо това предпоставя, че държавата чрез своите оператори единствена може да гарантира това качество. Очакваме да има разширяване на правомощията на общинските съвети", добави Георгиева. 

"Ние сме на различно становище. Законът за водите е наш. Измененията тръгнаха от МОСВ по искания за консолидация на районите, а това беше отключващо условие за периода 2014 -2020. ЕК имаше възможност да поставя условия в началото на същия програмен период за това при какви условия да продължи финансирането с европейски средства на българската ВиК инфраструктура. ЕК ни каза, че или намираме начин проектите ни да са по-ефективни или ще се справяме с национален ресурс", обясни Галина Симеонова, главен директор на Главна дирекция ОПОС в Министерството на околната среда и водите

По думите ѝ, общинските дружества имат малък човекоресурс със стари инженери, те знаят всяка тръба в даден град, но живеят с обърнат към бъдещето гръб и поглед в миналото, защото не искат новите технологии. "Ако върнем инвестициите да ги решават те, нещата ще си останат на нивото от 20 век.", смята Галина Симеонова.

"Извън София и големите оператори, ВиК дружествата извършват голяма социална дейност, а тя не може да бъде измервана в пари. Дружествата в малките населени места никога не могат да излязат на печалба и там цената на анализа излиза изключително висока. От икономическа гледна точка разкъсването на още по-малки порции от тези ВиК дружества не работи", разказа инж. Лозко Лозев, председател на УС и изпълнителен директор на "Български ВиК Холдинг" ЕАД

"Около 70-75% от инвестициите, които правим, са свързани с подземни активи - водопроводи и канализации. Другите инвестиции са свързани с контрол на всяка капка вода по пътя ѝ до река Искър. Бизнес планът ни е приет на Общинския съвет, но не е минал през регулатора. 260 млн. лв. планираме като инвестиции в този програмен период - за постигане на енергийна неутралност, инвестиции в машинни съоръжения. Ние не сме спирали да инвестираме и до момента са направени 72 млн. лв. инвестиции", обясни Васил Тренев, изпълнителен директор на "Софийска вода"

"Съществен е ресурсът, който получаваме по линия на европейското финансиране. Сигурно ще ги докараме до около 500 млн. годишно. Нека да ги експлоатира този, който може да осигури финансиране на този ресурс. Добър пример е "Софийска вода", каза инж. Иван Моллов, изпълнителен директор на "Райкомерс Конструкшън". 

"Средностатистическият български гражданин не разбира за какво плаща. Той си мисли, че купува вода, но масово хората не разбират, че това е доставка на услуга, а не на вода. Голяма част от самите потребители не разбират какво заплащат в края на месеца", каза инж. Лозко Лозев. Според него е дошло време политиката да бъде извадена от ВиК сектора. 

Силвия Георгиева призова за кръгла маса с регионалния министър и министъра на околната среда и водите. "Трябва да сложим ясни параметри и не бива да затваряме с този закон вратата за концесии и публично-частни партньорства в сектора. Не бива да предпоставяме, че единствените доставчици на услуга, са държавните ВиК оператори, защото това правим с този проектзакон. Всъщност трябва да направим анализ, да кажем тежки истини за истинското финансово състояние на държавните ВиК оператори. ", обобщи тя.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ