Съюзът на съдиите призова ВСС да отстрани Иван Гешев, Борислав Сарафов и Ясен Тодоров

Съюзът на съдиите призова ВСС да отстрани Иван Гешев, Борислав Сарафов и Ясен Тодоров

Съюзът на съдиите призова ВСС да отстрани Иван Гешев, Борислав Сарафов и Ясен Тодоров

Съюзът на съдиите в България призова Висшия съдебен съвет незабавно да отстрани от заеманите длъжности Иван Гешев, Борислав Сарафов и Ясен Тодоров. В позиция до медиите от съдийската организация казват, че така ще се осигури обективно, всестранно и пълно разследване на фактите и обстоятелствата по вече образуваните производства за предсрочно освобождаване от длъжност.  

"Призоваваме всички членове на Висшия съдебен съвет незабавно след това да подадат оставка и да напуснат Съвета, тъй като отговорността за назначаването на Иван Гешев, Борислав Сарафов и Ясен Тодоров на тези длъжности е изцяло и несъмнено тяхна. Призоваваме Инспектората към Висшия съдебен съвет да извърши проверка, в рамките на законово определената му компетентност, както на изнесените от Иван Гешев, Борислав Сарафов и Ясен Тодоров факти и обстоятелства, така и на цялостната им дейност като административни ръководители на Прокуратурата и Следствието", се посочва в позицията.

От съдийската организация посочват, че е необходима промяна в действащата Конституция в частта на съдебната власт относно устройството на прокуратурата, съществуването, функциите и правомощията на фигурата на главния прокурор, състава и конституирането на Висшия съдебен съвет, правомощията на колегиите и Пленума; въвеждане на работещи процедури както за контрол на дейността, така и за разследване на главния прокурор и неговите заместници в случай на извършено престъпление.

Позиция изпрати и ръководството на Софийска градска прокуратура. Тя е във връзка с множество коментари, разпространени в публичното пространство за безпристрастно провеждане на проверки по реда на Закона за съдебната власт и разследвания по реда на Наказателно-процесуалния кодекс относно действия на лица, заемащи висши публични длъжности.

"Софийска градска прокуратура е единствената компетентна прокуратура в страната да извършва проверки и разследвания срещу лица с имунитет, магистрати, членове на Министерски съвет, както и за престъпления против републиката. Ръководството на Софийската градска прокуратура заявява, че всеки един прокурор от СГП изпълнява своите служебни задължения принципно, отговорно и обективно, така както изискват моралът и законът. Категорично смятаме, че нито един прокурор не се е повлиял и няма да се повлияе при решаване на дела от изказвания на лица, заемащи висши публични длъжности. Нито един прокурор от СГП няма да се поддаде на външни фактори, стоящи извън обективните факти по преписките и делата, независимо от източника или интензитета им", се посочва в позицията им. 

Ръководството на Софийска градска прокуратура декларира, че в рамките на законовите си правомощия СГП няма да допусне каквото и да е превишаване на същите или използването им за цели извън наказателното производство, още по-малко за създаване на обществени настроения в една или друга посока спрямо конкретни факти и лица. 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ