ЗАГОРКА представи доклада си за устойчиво развитие

ЗАГОРКА представи доклада си за устойчиво развитие

ЗАГОРКА представи доклада си за устойчиво развитие

Опазването на водните ресурси, намаляването на въглеродните емисии, устойчивите ресурси, безопасността, отговорната консумация и подкрепата за местните общности - това са основните приоритети, върху които се концентрира ЗАГОРКА в ангажимента си за устойчиво развитие. Това са сферите, в които компанията се стреми да влияе и работи за положителна промяна, става ясно от Доклада за устойчиво развитие на ЗАГОРКА за 2015 година. Той обобщава напредъка на компанията, свързан с платформата „Създаваме по-добър свят“ на ХАЙНЕКЕН, която е бизнес императив за компанията, а ЗАГОРКА прилага в България. Ето какво отчита компанията по основните показатели:

Опазване на водните ресурси

Водата е ключова съставка в продуктите на Загорка АД, тъй като в бирата тя се съдържа на 95%. Водата е ценен и ограничен ресурс - затова се влагат много усилия за намаляване нивото на потребление на вода за всеки литър произведена бира. Нормата за потребление на вода в пивоварната на ЗАГОРКА отбеляза спад от 3.5 hl/hl до 3.3 hl/hl – намаление от 7% в сравнение с предходната година, което отличен резултат и предсрочно изпълнение на заложените цели в групата на ХАЙНЕКЕН. Освен за потреблението на вода, ЗАГОРКА се грижи и за отпадните води, които се връщат в околната среда. През 2014 г. стартира първия етап от изграждането на инсталация за пречистване на отпадни води в пивоварната в Стара Загора , която по план ще бъде завършена през 2017 г.

Намаляване на емисиите на СО2

През 2015 г. Загорка АД постига 3% намаление на емисиите на CO2 в производството в сравнение с 2014 г. Емисиите намаляват както в абсолютна стойност, така и относително. Българската пивоварна провежда редица инициативи за разумното използване на природните ресурси за постигане ниско въздействие върху околната среда. Сред тях е проект за икономия на електричество, чрез внедряване на допълнителна охладителна система към съда за охлаждане на пивна мъст в пивоварната.

Устойчиви ресурси

Усилията на ЗАГОРКА са насочени към поддържането на устойчива верига на доставки, основана на закупуване на суровини от български доставчици. Също така, от 2013 г. във всички процеси от снабдяването компанията прилага Кодекса за доставчиците на ХАЙНЕКЕН. Това е документ, регламентиращ очакванията спрямо доставчиците на ЗАГОРКА в сферата на опазването на околната среда, почтеност и човешки права. През 2015 г. Кодексът е подписан от 100% от доставчиците на Загорка АД.

Отговорна консумация

Компанията активно адресира проблема за консумацията на алкохол от страна на деца и младежи под 18 г. През 2015 г. ЗАГОРКА започна работа по кампания свързана с консумацията на алкохол сред непълнолетните, която вече се реализира съвместно с Община София, училища, НПО, медии и обекти. Кампанията призовава търговците да не предлагат и продават алкохол на непълнолетни.

Загорка АД също така се грижи за безопасността и здравето на своите служители. „Безопасността на първо място“ е водещ модел на поведение в компанията и фокусът е върху подобряване на безопасността в цялата компания.

Що се отнася до развитието на местните общности, това става посредством инициативата Загорка Зелен Фонд - национален публичен конкурс за по-ефективно използване на водните ресурси и по-практично управление на енергията, право на участие в който имат физически лица и неправителствени организации. Целта е да се съберат оригинални идеи, които чрез Загорка Зелен Фонд ще бъдат „отгледани“, за да „пораснат“ в градска среда, като направят града „зелено“ и по-добро място живеене.

 „ЗАГОРКА има над 110-годишна история. Днес тя е водеща пивоварна компания с богат асортимент от обичани от българите марки. Ние сме част от групата ХАЙНЕКЕН – най-международната компания в света, чиито марки бира се предлагат в над 70 държави, и която има над 165 пивоварни в цял свят. Устойчивото развитие е сред основните ни бизнес приоритети и е от стратегическо значение, като корпоративната социална отговорност на ЗАГОРКА е внедрена в платформата „Създаваме по-добър свят““, коментира Никос Зоис, изпълнителен директор на Загорка АД по повод резултатите от доклада.

Пълният Доклад за устойчиво развитие на Загорка АД за 2015 г. е наличен на: zagorkacompany.bg/doklad-za-ustoychivo-razvitie-2015

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ