България с най-ниско потребление в ЕС на "зелена" енергия

България с най-ниско потребление в ЕС на зелена енергия

България с най-ниско потребление в ЕС на "зелена" енергия

България е с най-малък дял на  потребление на енергия от възобновяеми източници(ВЕИ)  в Европейския съюз(EС), сочат  данните  на Евростат. Потреблението у нас през  2021 г. е било 16,8 на сто, като  при това е намаляло с 6,5%  спрямо 2020 г.   

На  другия полюс е Швеция, разчитаща предимно на комбинация от биомаса, хидроенергия, вятър, термопомпи и течни биогорива. Скандинавската държава  има най-висок дял на "зелена" енергия като част от крайното потребление - 62,6 на сто, следвана от Финландия (43,1 на сто), Латвия (42,1 на сто), Естония (37,6 на сто), Австрия (36,4 на сто), и Дания (34,7 на сто).

15 от 27-те членки на ЕС са имали през 2021 г. дялове на енергията си от възобновяеми източници под средното равнище за ЕС. Това са Белгия, България, Чехия, Германия, Ирландия, Испания, Франция, Италия, Кипър, Люксембург, Унгария, Малта, Холандия, Полша и Словакия.

С най-нисък дял на възобновяеми енергийни източници е Люксембург (11,7 на сто), Малта (12,2 на сто), Нидерландия (12,3 на сто), Ирландия (12,5 на сто) и Белгия (13 на сто).

Делът на брутното крайно потребление на енергия от ВЕИ е достигнал 21,8 на сто в ЕС през 2021 г. В сравнение  с  предходната година това е намаление с 0,3 %, и е първото понижение на дела на възобновяемата енергия в ЕС, сочат данните  на европейската статистическа агенция.

 Заложената от ЕС цел е делът на "зелената" енергия да достигне 32 на сто от общото потребление на енергия до 2030 г. Делът от 21,8 на сто, отбелязан през 2021 г., все още е доста под тази цел. 

През 2021 г. Европейската комисия издаде предложение за изменение на Директивата за енергия от ВЕИ, според което делът на енергията от възобновяеми източници трябва да достигне до 40% от крайното потребление. През 2022 г. планът REPowerEU повиши допълнително тази цел до 45 на сто.

Премахването на пандемичните ограниченията през 2021 г. увеличи потреблението на енергия, което намали дела на възобновяемите енергийни източници, въпреки че производството на възобновяема енергия в абсолютно изражение нарасна на годишна база, припомнят от Евростат.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ