Промишленото производство в България през юни: Ръст на годишна база, спад на месечна

Промишленото производство в България през юни: Ръст на годишна база, спад на месечна

Промишленото производство в България през юни: Ръст на годишна база, спад на месечна

Българският производствен сектор регистрира растеж на годишна база през месец юни, сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Според сезонно изгладения индекс на промишленото производство се увеличава със 17,4% през юни 2022 г. спрямо същия месец на предходната година.

На месечна база обаче се наблюдава спад, като през юни тази година промишленото производство намалява с 0,8% в сравнение с май 2022 година.

През май индексът на промишленото производство нарасна с 20,2% на годишна база и 1,4% на месечна.

Годишни изменения

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 39,2%, преработващата промишленост - с 16,1%, и в добивната промишленост - с 2,7%.

Съществен ръст в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството, некласифицирано другаде - с 91,4%, производството на напитки - с 51,4%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 34,5%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 31,7%.

Намаление е отчетено при: печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - със 7,2%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 4,3%.

Месечни изменения

През юни 2022 г. понижение спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 9,6%, и в преработващата промишленост - с 1,9%, а ръст е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 13,9%.

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 21.4%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 16.3%, производството на химични продукти - с 9,1%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 8,2%.

Съществено увеличение е регистрирано при: производството на лекарствени вещества и продукти - с 13,1%, производството на тютюневи изделия - с 12,5%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 8,2%.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ