С 2.5 млн. кубика е спаднал добивът на дървесина у нас

С 2.5 млн. кубика е спаднал добивът на дървесина у нас

С 2.5 млн. кубика е спаднал добивът на дървесина у нас

С 2.5 млн. кубика е намалял добивът на дървесина у нас през последните две години, което е пагубно за мебелната промишленост. Въпреки че запасите за последните 60 г. са се увеличили и възлизат на 720 млн. кубика, секторът страда заради ощетяваща заповед за ограничаване на дърводобива. За това алармира Браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост.

Планираното обосновано годишно ползване на дървесина в страната трябва да бъде около 7.2 млн. куб. метра на година, но през 2020 и 2021 г. са добити не повече от 6 млн. кубика.  Заради продължаващата тревожна тенденция мебелните фирми у нас губят поръчки и клиенти в страната и чужбина, предупреждават от Камарата.

Предвид обстоятелството, че българската мебелна промишленост е експортно ориентирана и голяма част от местното производство на мебели се изнася, липсата на дървесина може да се отрази негативно на индустрията.

През последните 6 години износът на мебели  у нас се е увеличил с 39% и изпреварва увеличението на производството с 16 на сто. Износът на мебелна продукция за 2020 г. възлиза на  427 млн. долара, което нарежда страната ни на 38 място от 100 държави в света. Според статистиката българските мебелни фирми изнасят  84% от продукцията за страни от ЕС, а 16 % са предназначени за други страни. 

Съотношение износ спрямо  производство на мебели според вида на мебелите сочи за превес на тапицираните мебели - 91%,  офис обзавеждане -  59%, и кухненски шкафове – 11 на сто. Основни пазари са Румъния - 15%, Гърция – 9%, Германия - 9% , Франция - 7% ,  Чехия – 7%, Полша – 6%, Холандия - 5%, Италия - 5%, Дания - 5%, Великобритания - 4 %, 28% - други държави.  

Темповете на растеж в бранша обаче са сериозно застрашени в последните 2 години, тъй като липсата на дървесина се усеща осезателно, независимо че в секторите мебелното производство, строителството и част от дървообработването отбелязват ръст на производство.

Част от фирмите в сектора дървообработване частично или напълно са преустановили работа, а това означава намаляване на персонала, по-малко данъци в хазната и по-малко принадена стойност. Браншовата организация счита, че причината за дефицита е недоброто управление на горите, съчетано със силно популистки екологични интереси. Част от проблемите поражда и заповедта за ограничаване на дърводобива с 30% на обема на предвиденото средногодишно ползване по горскостопански планове от високостеблени гори с възраст над 100 години, издадена по време на служебния кабинет на Стефан Янев.

От организацията твърдят, че българските гори са в добро състояни и в последните 60 г. запасите от дървесина са се увеличили почти три пъти – от около 240 млн. кубика до 720 млн. кубика. Освен това България е на първо място в страните от ЕС с 52% защитени гори от общата горска площ по „Натура 2000“.

Страната ни е на 8 място по обща площ защитени гори, като преди нас са само едни от най-големите държави в Европа – Испания, Полша, Румъния, Франция, Германия, Италия и Швеция, а след нас са страни като Финландия – с три пъти по-голяма територия и по-голям горски фонд. Според експертите обаче, за да се възобновяват, горите имат нужда от сеч, защото по този начин спомагат за намаляване на въглеродните емисии и същевременно осигуряват прираст на дървесина.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ