Бягане с препятствия при кандидатстването за солари на покрива на къщата

Бягане с препятствия при кандидатстването за солари на покрива на къщата

Бягане с препятствия при кандидатстването за солари на покрива на къщата

14 документа трябва да представят домакинствата  у нас, които ще кандидатстват да получат безвъзмездно пари по Националния план за възстановяване и устойчивост за изграждането на фотоволтаици за лично потребление, както и за "слънчеви бойлери". 

Това показа  проверка на  „Мениджър  нюз“. Домакинства ще могат да получат до 100% от финансирането на проекти за изграждане на фотоволтаици  в еднофамилни къщи, но не повече от 15 хил. лева. Сред най -важните условия за получаване на помощта  е досега жилището да се е отоплявало на печка с дърва и въглища, котел или друг вид неефективен източник.

Сред другите основни изисквания е условието, че кандидатът трябва да бъде физическо лице, български граждани или чужденци със статут на постоянно пребиваващи в Република България, обитаващ собствено еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда.   

В случай че кандидатът е съсобственик на жилището и притежава по-малко от 51 % идеални части от него, е необходимо писмено съгласие от съсобствениците. 

Освен това кандидатстващите трябва да представят фактури за потребление на ток на  жилището за  6 месеца преди доставката и монтажа на соларните системи или справка за период от 6 месеца от доставчика на електрическа енергия. Трябва да се представи  и удостоверение от общината, че жилището, за което се кандидатства е декларирано като основно и не се ползва за стопанска дейност.

Кандидатстването става изцяло по електронен път, а пълният пакет от документи съдържа той:

1. Документ, доказващ българско гражданство, гражданство на държава членка на Европейския съюз или статут на постоянно пребиваващ в Република България гражданин на трета държава – сканирано и прикачено копие в ИСМ-ИСУН 2020;

2. Документ, доказващ българско гражданство, гражданство на държава членка на Европейския съюз или статут на постоянно пребиваващ в Република България чужденец

3. Документ за собственост на жилище в собствена еднофамилна сграда или многофамилна сграда, за която се кандидатства – сканиран и прикачен в ИСМ-ИСУН 2020;

4. Декларация за съгласие от съсобственик на имота (Приложение Н). Подава се в случай на съсобственост на жилището – подписана, датирана, сканирана и прикачена в ИСМ-ИСУН 2020;

5. Решение на Общото събрание на етажната собственост по чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС), прието със съответното мнозинство. Документът се прилага, само когато имотът се намира в сграда в режим на етажна собственост – подписано, датирано, сканирано и прикачено в ИСМ-ИСУН 2020;

6. Декларация при кандидатстване (по образец) – подписана, датирана, сканирана и прикачена в ИСМ-ИСУН 2020;

7. Пълномощно за подаване на предложението за изпълнение на инвестиция (по образец) – подписано, датирано, сканирано и прикачено в ИСМ-ИСУН 2020 (ако е приложимо);

8. Удостоверение от общината, че жилището, за което се кандидатства е декларирано като основно и не се ползва за стопанска дейност – подписано, датирано, сканирано и прикачено в ИСМ-ИСУН 2020;

9. Фактури за потребление на електрическа енергия на жилището за период от 6 месеца или справка от доставчика на електрическа енергия за период от 6 месеца, считано преди обявяване на настоящата процедура чрез подбор на проектни предложения или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 киловата.

10. Разрешение за строеж за изграждането на слънчева система за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаична системи до 10 kWp – сканирано и прикачено в ИСМ-ИСУН 2020;

11. Оферта за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на инсталацията/системата, съдържаща данни за техническите параметри на основните съоръжения от инсталацията, отговарящи или по-добри от минималните изисквания, посочени за тях в Приложение A. Офертата се представя само в случай, че кандидатът подава предложение за изпълнение на инвестиция по Вариант 2 на Компонент 1 или Компонент 2 – заверена с подпис и печат на фирмата, която е изготвила офертата, сканирана и прикачена в ИСУН 2020;

12. Документи на доставената и монтирана инсталация или система, съдържащи данни за техническите параметри на основните съоръжения от инсталацията/системата, отговарящи или по-добри от минималните изисквания, посочени за тях в Приложение A. Документите се представят само в случай, че кандидатът подава предложение за изпълнение на инвестиция по Вариант 1 на Компонент 1 или Компонент 2 – заверена с подпис и печат на фирмата, която е изготвила офертата, сканирани и прикачени в ИСУН 2020.

13. Данни за техническите параметри на основните съоръжения от инсталацията/системата, отговарящи или по-добри от посочените минимални изисквания– сканирани и прикачени документи в ИСМ-ИСУН;

14. Снимки в жилището, показващи използването на неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.). – прикачени в ИСМ-ИСУН 2020.

Успешното набавяне на цялата документация обаче не гарантира получаването на безвъзмездното финансиране. Средствата са ограничени и затова отпускането им ще става с класиране.

Класация по точки 

Класирането на проектите ще става по точкова система. Максималният брой точки за  един проект е 15. Повече точки ще получават кандидатите, чиито фотоволтаици ще се ползват от повече хора – домакинства с 4 и повече лица получават максималния брой от 5 точки по този критерий.

Все още критериите за кандидатстване обаче не са одобрени окончателно, тъй като процедурата за обществено обсъждане се провежда до 23 януари 2023 г.  Междувременно депутатите  гласуваха тази седмица промяна в Закона за устройството на територията, с която се въвежда уведомителен режим за ползване на фотоволтаици с мощност до 20 киловата-  хората вече да могат да монтират соларни панели на покривите на домовете си без да подават заявление за издаване на разрешително в общината, а само с уведомление. 

На практика обаче все още не е ясно дали тези правила  ще се прилагат и при кандидатстване от домакинства за фотоволтаици на покривите на еднофамилни и многофамилни жилища.

Какво предвижда програмата за финансииране?

За закупуване на слънчеви инсталации за подгряване на вода ще се отпускат до 1960 лв. А за фотоволтаични системи до 10 киловата, включително със системите за съхранение на електрическа енергия, ще се финансира до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.

Безвъзмездното финансиране е 59.8 млн. лева, от които 49.9 млн. лв. са от Европейския съюз и 9.9 млн. лева от националния бюджет. Според експерти най-големите пречки за кандидатстване ще са, че пари няма да се дават авансово. Условието е кандидатът първо да покрие сам разходите, а впоследствие те ще му бъдат възстановени.

Експертите: Соларните панели  не означават „сбогом на енергото“

Това, че абонатът ще има соларни панели, батерия, инвертор, цялостна система, не означава, че той трябва да се откачи и да каже "сбогом" на  електроразпределителното дружество, съветват енергийни експерти. Тази система е предназначена да помогне, но в определени моменти, когато има по-слабо слънцегреене, например през зимата и по-голяма консумация, енергията, която се генерира и която се съхранява в батериите няма да е достатъчна. Подобна инвестиция ще бъде много от полза, предвид растящите цени на електроенергията и не всички къщи са на самата тарифа, която е за битови потребители и могат да ползват нощем ниската тарифа, категорични са  експертите.

По темата работи Тодор Варчев

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ