Инвеститор №1 с нови мащабни планове

Инвеститор №1 с нови мащабни планове

Инвеститор №1 с нови мащабни планове

Технологичното обновление обхваща всички производствени звена на компанията, казва Нели Тончева, директор продажби и член на УС на „Алкомет“ АД*

- Станахте „Инвеститор на годината“ през 2022 г., а наскоро обявихте нови инвестиционни планове. Какви са техните цели?

- Наградата „Инвеститор на годината“ през 2022 г. „Алкомет“ получи за новопостроения и пуснат в експлоатация цех за производство на алуминиеви детайли, който е оборудван с машини за автоматична металообработка и допълнителни операции като вибрационно шлайфане и пасивация. Чрез този проект „Алкомет“ се утвърди като основен и търсен доставчик в автомобилния сектор. През август обявихме най-новия и най-мащабния досега инвестиционен план, който обхваща всички производствени звена на компанията и включва: разширение на съществуващ Валцов цех 2; изграждане на нов Леярен цех с високотехнологична линия за леене на рулони; нова маса за леене на заготовки с диаметър 12" и аспирационна система над топилните пещ в Леярен цех 1; в Пресов цех са предвидени две нови преси за екструдиране; в цех „Алкомет Аутомотив“ ще бъде изградена нова високотехнологична линия за повърхностна обработка на детайли за автомобилния сектор.

- Предприятието ви е първото в България, сертифицирано по инициативата за управление на алуминия. Какво стои зад този акт?

- Инициативата за управление на алуминия (Aluminium Stewardship Initiative – ASI) има за цел да насърчи устойчивостта по цялата верига на създаване на стойност на алуминия. Както алуминиевата индустрия, така и потребителите на алуминий използват сертификацията по ASI, за да демонстрират своята ангажираност към социалните, екологичните и етичните стандарти. „Алкомет“ АД е първият завод в България, получил този сертификат. Това е признание за нашите неуморни усилия да се наложим като социално ориентирана и екологично отговорна компания. Устойчивостта и дневният ред на ESG се превръщат в неразделна част от бизМеталите и зеленият преход и инвестиционните стратегии, без които по-нататъшният растеж е невъзможен.

- Как внедряването на екологични, социални и управленски цели се отразява на дружеството ви и на региона, в който оперирате?

- Опазването на околната среда е основен ангажимент в стратегическото управление на „Алкомет“. Компанията отделя време и ресурси да образова всички заинтересовани страни и насърчава културата на адаптивност и осъзнаване на човешкото въздействие върху околната среда. Ние сме в тясно сътрудничество с местните общности и непрекъснато се стремим към положително присъствие и устойчиво развитие на региона и за подобряване на качеството на живот и благосъстоянието на своите съграждани. В духа на традициите „да работим заедно“ „Алкомет“ организира местна екологично ориентирана инициатива под надслов „С грижа и обич за Шумен! Нашият град! Да го запазим чист за поколенията!“. Като партньори в инициативата са поканени ученици, студенти и учители от учебните заведения на областта. Във всяко училище са поставени брандирани съдове за събиране на алуминиеви кенчета. Събраните кенчета ще бъдат изкупвани от „Алкомет“ за последващо рециклиране. В края на кампанията първите три учебни заведения, събрали и предали най-голямо количество кенчета, ще получат парични награди, а средствата трябва да бъдат разходвани в полза на децата.

- Пазарът на алуминий е подложен на натиск – докога според вас ще продължи той и кои фактори ще бъдат определящи за развитието му през следващите години?

- Дългосрочните прогнози за тенденциите в пазара на алуминий е сложна задача. Ключови фактори са: икономическият растеж и индустриалното развитие в различни региони на света, флуктоациите в търсенето от сектори като автомобилостроене, строителство и устойчиви технологии като електромобили и алуминиеви конструкции. Климатичните промени и нарастващите регулации за намаляване на въглеродния отпечатък, които могат да увеличат търсенето на алуминий като лек и 100 % рециклируем метал. Не на последно място търговските отношения между големите световни икономики като САЩ, Китай и Европейския съюз също влияят на пазара.

- Тарифите, търговските спорове, промените в търговската политика могат да създадат нестабилност и да окажат влияние върху цената и търсенето на алуминий. Как „Алкомет“ АД планира да задържи и да разшири пазарни позиции в този контекст?

- От кризите през миналата година най-осезаем ефект оказа поскъпването на електроенергията и природния газ, което значително повиши разходите на компанията. Традиционно около 95% от продажбите на „Алкомет“ са за световните пазари, като основен пазар е Европа (Германия, Италия, Полша и т.н.). Стремим се да запазим позиции и в САЩ, където реализираме около 10% от продукцията. Забавянето на пазарите от края на миналата и началото на тази година все още не е преодоляно, макар че има някои положителни сигнали. При тези неблагоприятни условия „Алкомет“ се стреми да задържи и разшири пазарните си позиции чрез нови инвестиции, иновации и развитие на продуктовата гама, използване на възобновяеми енергийни източници, енергийно ефективни производствени практики, оптимизиране на веригите на доставки и логистиката.

*„Алкомет“ АД е най-големият български производител на алуминиеви валцови и пресови продукти с над 40-годишна история. На площ от 370 000 кв. м в Шумен се извършва целият цикъл на производство – от леене на заготовки и рулони до студено валцоване, пресоване и механична обработка на профили. Компанията предлага широка гама от алуминиеви полуфабрикати – домакинско, обмазано, техническо и опаковачно фолио, финсток, алуминиеви листове и ленти, стандартни и профили по чертеж на клиента. „Алкомет“ има силно присъствие на европейския и американския пазар, обслужвайки сектори като строителство и архитектура, автомобилостроене, транспорт, производство на опаковки, дистрибуция, производство на енергия от възобновяеми източници и други сектори.

Борис Вълчинов. Този материал е част от брой 10/23 на сп. "Мениджър", който може да бъде намерен е в дистрибуторската мрежа, както и в платформата за дигитално четене ZinZin

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ