7 стъпки да планираш успешна промоционална кампания

7 стъпки да планираш успешна промоционална кампания

7 стъпки да планираш успешна промоционална кампания

Когато планирате промоционална кампания, винаги имайте предвид, че трябва да бъдат постигнати три желани резултата:

Резултат 1. Промоционалното ви съобщение достига до желаната и таргетирана аудитория.

Резултат 2. Съобщението ви е разбрано от аудиторията.

Резултат 3. Съобщението ви стимулира аудиторията и тя предприема търсеното от вас действия.

Въпросът е как и дали постигате тези резултатите с вашите кампании?

По принцип процесът не е сложен, но “отнема” време за планиране.

Ето и седем стъпки, които ще осигурят правилния старт на вашата кампания:

Стъпка 1. Оценете възможностите за маркетинг комуникация. На тази първа стъпка е важно да проучите и разберете нуждите на вашия целеви пазар. Към кого е отправено съобщението ви? Към настоящите потребители, към определени неформални лидери на дадени социални групи, към хората, които вземат решения, към точно определена група хора, или като цяло към аудиторията?

Стъпка 2. Кои канали за комуникация ще използвате? На първата стъпка се определят пазарите, продуктите и средата. Тази информация ще ви е нужна, за да решите кои канали за комуникация ще са най-удачни и полезни във вашия конкретен случай. Ще използвате лични канали за комуникация - например общуване лице в лице, телефонни обаждания, или евентуално презентация на място? Или ще предпочетете не-личния подход - вестници, списания, и-мейли, като по-подходящ метод?

Стъпка 3. Определете целите си. Имайте предвид, че целите на една промоционална кампания са малко по-различни от целите на маркетинговата кампания. Промоционалните цели трябва да бъдат дефинирани на база краткосрочните и дългосрочните действия на целевата група, към която е насочена вашата промоционална кампания. Тези цели трябва да бъдат много ясно и точно определени, измерими, и съответстващи на фазата от развитието на дадения пазар.

Стъпка 4. Определете промоционалния си микс. Тук трябва да отделите средства за търговски маркетинг, реклама, публичност, и разбира се, лични контакти и продажби. Не пропускайте нито една от тези области. Трябва да създадете познатост сред потребителите си, за да успее промоционалната ви кампания. Добре балансираната и правилно планирана кампания използва в известна степен всеки един от тези методи.

Стъпка 5. Разработете промоционално съобщение. Това е моментът, когато вие и вашият екип трябва да се фокусирате върху съдържанието, структурата, формата, точното послание и източника на съобщението. Имайте предвид, че в промоционалната кампания точното послание и действието винаги вървят заедно.

Стъпка 6. Разработете промоционален бюджет. Това е вълнуващата част. На този етап трябва да определите точно какъв е общият размер на промоционалния бюджет. Тук трябва да разбиете всички разходи по териториите, които кампанията ще обхване, и елементите на промоционалния микс. Отделете си повече време за адекватно разпределение на разходите, да определите дали може да си позволите подобна кампания, какъв е процентът от продажбите, какви средства инвестират конкурентите ви в подобни кампании. Като направите тези разбивки на разходите, ще имате много по-точна представа как да оцените потенциала за успех на вашата кампания.

Стъпка 7. Определете ефективността на кампанията. След като е дефинирана маркетинговата комуникация, промоционалният план трябва да бъде оформен като официален документ в писмен вид. В този документ трябва да бъдат включени пълни анализи, точни елементи от маркетинг микса, времеви график за всички стъпки и етапи от промоционалната кампания.

Трябва да заложите и точните показатели, по които ще измерите дали вашата кампания е била ефективна, след като вече сте я осъществили. Как реалното изпълнение ще бъде оценено спрямо предварително планираните и поставени цели? Бихте могли да съберете информация от целевия ви пазар, като попитате хората дали са разбрали и разпознали вашето рекламно послание, какво си спомнят от това послание, какво е отношението им към него и дали тяхното мнение за компанията ви се е променило в резултат на това съобщение. 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ