Средната продължителност на живота на българите

Средната продължителност на живота на българите

България е сред страните в Европейския съюз с най-ниска средна продължителност на живота на населението. По данни на Националния статистически институт (НСИ) очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2012-2014 г., е 74,7 години. Спрямо предходния период (2011 - 2013 г.) тя се увеличава с 0,2 години.

С по-ниска продължителност на живота в ЕС са само Латвия - 74,3, и Литва - 74,1 години, а с най-висока - Испания (83,2) и Италия (82,9).

Средно, мъжете в България живеят 71,2 години, а жените – 78,3 години.

За десет години, в периода между 2004 и 2014 г., средната продължителност на живота и при жените, и при мъжете е нараснала с 2,1 години. За населението в градовете тя е с 2,7 години по-висока (75,5 години), отколкото за населението в селата (72,8 години). Спрямо 2004 г. за населението в градовете увеличението е с 2,7 години, а за населението в селата - с 1,5 години.

За лицата, достигнали възраст от 65 навършени години, очакваната продължителност на живота е 16,1 години, като за мъжете и жените тя е съответно 14,2 и 17,6 години. За десетгодишен период (2004 - 2014 г.) очакваната продължителност на живота на лицата, навършили 65 години, се е увеличила с 1,4 години, или с 0,9 и 1,4 години съответно за мъжете и жените.

В регионален аспект средната продължителност на живота варира от 72,4 години в област Видин до 76,2 години в област София (столица), като общо в седем области тя е над средната за страната. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в областите Сливен (8 години) и Кюстендил (7,8), а най-малка - в област Кърджали (5,8 години).

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ