Домашните насилници без достъп до оръжие, решиха депутатите

Домашните насилници без достъп до оръжие, решиха депутатите

Домашните насилници без достъп до оръжие, решиха депутатите

Извършителите на домашно насилие няма да имат право на огнестрелно оръжие. Освен това те няма да могат да приближават жертвата си и да осъществяват контакт с пострадалия под каквато и да е форма, включително по телефон, чрез електронна, обикновена поща и факс, както и всякакви други средства и системи за комуникация. Ако имат общи деца, те ще бъдат изведени от жилището, в което са живели с насилника. Това са част от промените в Закона за защита от домашното насилие, които депутатите приеха на първо четене.  

Подложени на гласуване бяха два почти идентични законопроекта. Първият, предложен от ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ беше приет със 151 гласа "за". С него се предлага дефиниране на формите на насилие и разширяване на кръга на лицата, пострадали от домашно насилие, които да могат да търсят защита по реда на този закон, а именно: лицата, на които са възложени грижите за децата, лицата, които са роднини по права или съребрена линия до четвърта степен и др. Улеснява се достъпът до правосъдие, като се предвижда молбата за образуване на производство по издаване на заповед за защита да бъде препратена до съответния съд в срок до 24 чака от направеното искане на пострадалото лице. С проекта на закон се предвижда създаване на Национална информационна система за случаите на домашно насилие. 

Вторият законопроект, предложен от БСП, беше подкрепен от 213 депутата. Той предвижда разширяване на кръга на лицата, пострадали от домашно насилие, които могат да търсят защита по реда на закона и се улеснява достъпът до правосъдие. Предлага се разширяване на броя на програмите за превенция и защита и се създава възможност за предоставяне на безплатна правна помощ в производството. Предвижда се и създаване и поддържане на национална информационна система и национален регистър за случаите на домашно насилие. 

Една от разликите между двата законопроекта е, че социалистите не са съгласни насилието чрез бездействие също да бъде наказуемо.

"Има такъв народ" пък представиха нов Закон за защита от домашно насилие. Той обаче получи подкрепа само от тях и ДПС, което не беше достатъчно, за да бъде приет.  

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ