Голяма част от българите оценяват здравето си като добро

Голяма част от българите оценяват здравето си като добро

Голяма част от българите дават добра оценка на здравето си. Според данни на европейската статистическа служба „Евростат“ през 2011 г. 70% от сънародниците ни на възраст над 16 години са оценили здравето си като добро, 20% - като задоволително, и 10 на сто - като лошо или много лошо.

В България по-позитивно настроени са мъжете. 72% от тях имат добра оценка за здравето си срещу 63 на сто от жените.

Най-значителен процент на доволните от здравето като цяло е отчетен в Ирландия - 84 на сто, както и в Швейцария и Швеция - по 80 на сто. Най-ниска самооценка за здравето си имат в Латвия - 47 на сто, Литва - 46 на сто и Хърватия - 45 на сто.

Анализът отчита освен това и връзката между самооценката на здравето и образователната степен: у нас 40 на сто от оценяващите здравето си като добро са с ниска степен на образование, 60 на сто - са с горна степен на средното образование и над 80 на сто - с висше образование, предаде БТА. Средно за ЕС - 55 на сто от хората с ниско образование се определят с добро здраве, 70 на сто от населението със средно образование си поставя също добра самооценка, а 80 на сто от висшистите също дават положителен знак за общото си състояние.

Подобно е и съотношението между нивото на доходите и здравната самооценка: у нас само 40 на сто от хората с ниски доходи оценяват здравето си като добро, 60 на сто от хората със средни доходи са доволни от здравето си и над 80 на сто от хората с високи доходи дават добра самооценка на здравето си. За ЕС - средно 60 на сто от хората с ниски доходи възприемат добре здравословния си статус, за хората със средни доходи този процент е 67 и за хората с високи доходи - над 78 на сто.

Безработните също споделят по-продължителни здравословни проблеми, отколкото заетите лица - приблизително всеки трети безработен европеец има повече здравословни проблеми, докато с негативен здравен статус е всеки пети европеец.

Според европейската статистика най-разпространената причина за смъртност сред мъжете и жените в ЕС са проблемите със сърцето: на 100 хиляди души население в ЕС средно 338 мъже и 188 жени умират от болести на сърцето. У нас тези цифри са 413 мъже и 232 жени на 100 хиляди население.

Най-много от болести на сърцето страдат мъжете в Хърватия - 588 на 100 хиляди, Ирландия - 579, Словакия - 560. При жените смъртността от болести на сърцето е най-висока в Малта - 455 на 100 хиляди, Румъния - 412, и Словакия - 300. Един на всеки трима граждани на ЕС страда от здравословни проблеми, а с увеличаване на възрастта, възприемането на здравния статус се приема по-често отрицателно.

Неравнопоставеността в здравния статус се определя и от разликата в доходите на европейците, като безработните страдат по-често от здравословни проблеми - това са основните изводи на европейската статистика за самооценката на здравето в ЕС.

Ключови думи

Коментари
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ