10-те най-образовани държави в света

10-те най-образовани държави в света

10-те най-образовани държави в света

В последните 50 години броят на завършилите колежи и университети в развитите страни се е увеличил 200%. Това сочи доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), озаглавен „Поглед над образованието 2011“. Авторите коментират, че образованието в световен мащаб отчита видимо подобрение, но този прогрес е неравномерен.

На базата на тази експертна оценка редакторите в „Уолстрийт джърнъл“ съставиха рейтинг на 10-те развити страни с най-образовано население. Ето как изглежда той:

10. Финландия. Една от по-малките държави, членки на ОИСР, в чието население делът на възрастните с висше образование е значителен. От 1999 до 2009 г. броят на образованите възрастни се е повишил само с 1,8% на годишна база, но все пак остава доста голям. Това е една от двете развити държави в класацията, заедно с Южна Корея, където социалните науки, бизнеса и правото не са най-популярните специалности сред студентите. Във Финландия най-големият наплив сред кандидат-студентите е за инженерни науки, индустриално производство и строителство.

9. Австралия. Населението й нарасна с 14,93% между 2000 и 2009 г. Това е третото най-голямо увеличаване на броя на гражданите сред държавите членки на ОИСР. Тук делът на образованите възрастни също не нараства с особено впечатляващо темпо – едва с 3,3% годишно, коментират авторите в „Уолстрийт джърнъл“. Австралия обаче успява да привлича силен поток от международни студенти.

8. Великобритания. За разлика от повечето държави с висок процент образовани възрастни, в Обединеното кралство този дял нараства с изключително високи темпове – с 4% годишно от 1999 до 2009 г. Същевременно населението й се е увеличило с 3,5% между 2000 и 2009. Страната отделя сравнително малко държавни средства за образователните институции като процент от цялостните й разходи за образование. През 2008 г. 69,5% от изразходваните средства в тази насока идват от публични източници – четвъртата най-малка сума сред страните в ОИСР.

7. Норвегия. Тя е на трето място сред страните от организацията по отношение на размера на средствата, които отделя за образование, със 7,3% от БВП в тази област. Около 23% от тези разходи са отделени за висше образование. 60% от всички граждани на Норвегия имат завършена трета степен на образованието им и са бакалаври. За сравнение, този процент в САЩ е средно 45. Освен това тази държава е една от най-богатите в света, с БВП на глава от населението $56,617. Само Люксембург я изпреварва в това отношение.

6. Южна Корея. Там образованото население е нараснало с 5,3% в изследвания период. Както при Великобритания, този ръст е по-висок от ръста на населението й. Там студентите предпочитат най-много да изучават не бизнес и право, а хуманитарни науки и изкуства. Само 59,6% от разходите за образователните институции идват от публични фондове – второто най-ниско ниво в ОИСР.

5. Нова Зеландия. Особено богата държава. БВП на глава от населението там е $30 хил., на 4. място в държавите членки на ОИСР. 40% от населението там се нагажира с висше образование – петото най-високо ниво в света. Успоредно с процесите на образоване на все повече хора се увеличава и размера на населението – между 1999 г. и 2009 г. той се е покачил с 11,88%. Повече от 90% от хората там завършват средно образование.

4. САЩ. В десетилетитео до 2009 г. населението на Америка е нараснало с 8,68%. Същевременно процентът на увеличение на образованото население намаля на годишна база до 1,4% - най-ниското ниво сред 34-те държави в ОИСР. 71% от финансирането на образователните институции идва от публични фондове.

3. Япония. 44% от населението там е с бакалавърска степен, а броят на японските граждани се е увеличил едва с 0,46% между 2000 и 2009 г. 95% от хората в активна възраст имат средно образование.

2. Израел. Няма данни за процента на израелските граждани с продължаващо образование през 1999 г. Към 2002 г. там е отчетено драматично забавяне на процесите на обучение в сравнение с други държави. Всъщност през 2006 г. 46% от възрастните между 25 и 64 години са имали висше образование. През 2007 г. този брой е паднал до 44%. Страната е една от единствените три – другите две са Ирландия и Швеция – където разходите за образователните институции като пропорция от БВП намаляват от 2000 до 2008 г. Освен това Израел отчита най-голям ръст на населението – приблизително 19% в посочения период.

1. Канада. 50% от възрастните имат бакалавърска степен – най-високото ниво в ОИСР. Всяка година публичните и частни разходи за образование възлизат на 2,5% от БВП – четвъртото най-високо ниво в света. Разходите за висше образование възлизат на 41% от общите разходи за образование в страната. В Канада близо 25% от студентите имат имигрантски произход.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ