Технологии

Гравитационен радар картографира невидимата част от Вселената

Гравитационен радар картографира невидимата част от Вселената

Гравитационен радар картографира невидимата част от Вселената

От неотдавна астрономите използват гравитационни вълни, засечени за първи път през 2015 г., за да изучават събития като сблъсъци и сливания на черни дупки. Те, въпреки голямото количество енергия, което отделят, остават почти незасечени. Самите гравитационни вълни обаче носят много повече информация, отколкото се използва в момента.

Специално устройство, наречено GRADAR - гравитационен радар, ще може да извлича цялата информация, съдържаща се в тях,именно от гравитационните вълни. Това от своя страна ще позволи да се видят и картографират невидими обекти във Вселената, като купчини тъмна материя или тъмни екзотични звезди.

Според Теорията на Алберт Айнщайн всички вълни, преминаващи през области с деформация на пространствено-времевия континуум и възникващи под въздействието на гравитационните сили на масивни космически обекти, се пречупват и леко променят посоката си на движение. Гравитационните вълни също са подложени на такова влияние. В резултат на това съвременните гравитационни обсерватории регистрират първо основния сигнал от някакво космическо събитие, последван от вторични сигнали от пречупени някъде вълни, които са изминали по-дълъг път. Поради малката амплитуда на вторичните сигнали, учените дълго време не им обръщали внимание.

Група физици от университета Case Western Reserve в Кливланд, Охайо, въз основа на теорията на Айнщайн, изчислили, че дори една звезда може да осигури достатъчно пречупване на гравитационните вълни, за да позволи научната информация да бъде извлечена от този факт и използвана в бъдеще. В някои специални случаи пречупването и отражението на гравитационните вълни дори ще направи възможно проследяването и изучаването на процесите, протичащи в масивните звезди. Нещо повече, този метод ще направи възможно търсенето в дълбините на космоса на нещо, което е невидимо във всички други налични диапазони. Включително плътни натрупвания на тъмна материя, "спящи" черни дупки, звезди и други обекти, скрити в дълбините на облаците газ и прах в заобикалащата ни Вселена.

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ