Нетният външен дълг на България намалял с над 3,17 млрд. евро за година

Нетният външен дълг на България намалял с над 3,17 млрд. евро за година

Нетният външен дълг на България намалял с над 3,17 млрд. евро за година

Нетният външен дълг в края на февруари 2015 г. е бил 11,63 млрд. евро, което е с 2,573 млрд. лв. по-малко в сравнение с края на 2014 г. и с 3,175 млрд. евро в спрямо същия период на 2014 г., показват актуални данни на БНБ.

Понижението в сравнение с края на последния месец на миналата година се дължи както на намалението на брутния външен дълг (с 1,095 млрд. евро, 2,8%), така и на нарастването на брутните външни активи (с 1,478 млрд. евро, 5,8%). Като процент от БВП нетният външен дълг възлиза на 27,3% в края на февруари 2015 г., намалявайки с 6,6 процентни пункта спрямо края на 2014 г.

Брутният външен дълг в края на февруари 2015 г. е 38,67 млрд. евро, което е с 1,095 млрд. евро по-малко в сравнение с края на 2014 г. Дългът нараства с 1,656 млрд. евро (4,5%) спрямо февруари 2014 г..

В края на февруари 2015 г. дългосрочните задължения са 28,81 млрд. евро, като намаляват с 890,8 млн. евро (3%) спрямо края на 2014 г. Дългосрочният дълг нараства с 1,212 млрд. евро (4,4%) спрямо февруари 2014 г.

Краткосрочните задължения възлизат на 9,860 млрд. евро  и намаляват с 204,3 млн. евро (2%) спрямо края на 2014 г. Краткосрочният външен дълг се повишава с 443,7 млн. евро (4,7%) спрямо февруари 2014 г..

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на февруари 2015 г. е 5,576 млрд. евро. Спрямо края на 2014 г. той намалява с 450,2 млн. евро (7,5%). Дългът на сектора се повишава с 2,120млн. евро (61,3%) спрямо февруари 2014 г.

Външните задължения на сектор Банки са 5,416 млрд. евро. Те се понижават със 106,3 млн. евро (1,9%) спрямо края на 2014 г.. Дългът на сектор Банки намалява с 356,6 млн. евро (6,2%) спрямо февруари 2014 г..

Външните задължения на Други сектори са 11,938 млрд. евро. Той намалява със 111,1 млн. евро (0,9%) спрямо края на 2014 г. Дългът на сектора намалява с 331,2 млн. евро (2,7%) спрямо февруари 2014 г..

В края на февруари 2015 г. вътрешнофирменото кредитиране възлиза на 15,74 млрд. евро, което е с 427,6 млн. евро (2,6%) по-малко в сравнение с края на 2014 г. Вътрешнофирменото кредитиране нараства с 223,8 млн. евро (1,4%) спрямо февруари 2014 г.

През януари – февруари 2015 г. получените кредити и депозити от нерезиденти са 431,2 евро  при 628,8 млн. евро (1.5% от БВП) за януари – февруари 2014 г. От тях за отчетния период 150 млн. евро (34,8% от общия размер) са за сектор Държавно управление, 101,1 млн. евро (23,4%) – за сектор Банки, 143,7 млн. евро (33,3%) – за Други сектори и 36,5 млн. евро (8,5%) са вътрешнофирмено кредитиране.

През януари – февруари 2015 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 1,096 млрд. евро при 771,8 млн. евро за същия период на 2014 г.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ