Разходите на домакинствата растат по-бързо от приходите

Разходите на домакинствата растат по-бързо от приходите

Разходите на домакинствата у нас растат с по-големи темпове отколкото доходите. Според данни на Националния статистически институт (НСИ) през първото тримесечие на 2015 г. доходите са нараснали с 0,8% на годишна база, докато разходите са се увеличили с 6,8%.

За периода януари-март 2015 г. общият доход средно на лице от домакинство е 1 187 лв. Основен източник на доход продължава да бъде работната заплата, която формира 55,1% от общия доход.

Вторият по значение източник на доход за българските домакинства са пенсиите. Относителният им дял е 26,5%, следват доходите от самостоятелна заетост (7.6%) и от социално осигуряване и социални помощи (3.3%).

В абсолютни стойности през първото тримесечие на 2015 г. в сравнение с първото тримесечие на 2014 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

  • Работната заплата намалява с 1,4% (от 663 на 654 лв.).
  • Доходите от пенсии нарастват с 1,5% (от 310 на 315 лв.).
  • Доходът от самостоятелна заетост нараства с 21,7% (от 74 на 90 лв.).
  • Доходите от социално осигуряване и социални помощи нарастват със 17,8% (от 33 на 38 лв.).

Общият разход на лице от домакинство през първото тримесечие на 2015 г. е 1 099 лв. В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (30,8%), следвани от разходите за жилище (18,5%) и разходите за транспорт и съобщения (12%).

Като абсолютни стойности през първото тримесечие на 2015 г. в сравнение със същото тримесечие на 2014 г. разходите средно на лице от домакинство по видове разходи се променят, както следва:

  • Разходите за храна и безалкохолни напитки намаляват с 2,6% (от 348 на 339 лв.).
  • Разходите за дома (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) нарастват със 17,5% (от 173 на 203 лв.).
  • Разходите за транспорт и съобщения се увеличават с 9,2% (от 121 на 132 лв.).
  • Разходите за здравеопазване нарастват с 13,3% (от 60 на 68 лв.).
  • Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават с 6,1% (от 44 на 47 лв.).
  • Разходите за облекло и обувки остават почти без промяна.
Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ