Цената на труда на българите расте

Цената на труда на българите расте

Цената на труда на българите расте

Разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица през четвъртото тримесечие на 2013 г. нарастват с 4,3% спрямо същия период на предходната година, като увеличението в индустрията е 4,4%, а в услугите - 4,8%. В строителството общите разходи на работодателите за един отработен час се увеличават с 4,2%, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

По икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2013 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - 12,3%, „Добивна промишленост” - 8,9%, и „Образование” - 8,4%.

Най-голямо намаление на общите разходи за труд е регистрирано в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения” - с 12,8%, и „Други дейности“ - с 8,8%.

В състава на общите разходи за труд разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 4% спрямо четвъртото тримесечие на 2012 г., а другите разходи (извън тези за  възнаграждения) - с 6,2%.

По икономически дейности изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от минус 14,3% за „Култура, спорт и развлечения” до 11,7% за „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ