25 млн. евро за запазване културната идентичност и традиции в селските райони

25 млн. евро за запазване културната идентичност и традиции в селските райони

25 млн. евро за запазване културната идентичност и традиции в селските райони

От днес до 3 юни Държавният фонд „Земеделие” (ДФЗ) започва прием на заявления за подпомагане по подмярка 7,6 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 - 2020 г.

Подмярка 7,6 – „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата” има за цел да повиши качеството на живот и да запази културната идентичност и традиции в селските райони.

Финансовата помощ се предоставя за възстановяване, реставрация, ремонт или реконструкция на сгради с религиозно значение. Допустими са и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.

Документи ще се приемат в областните дирекции на ДФЗ. Общият размер на помощта по този прием е левовата равностойност на 25 милиона евро.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ