ЕИБ: Предлагането на кредити в ЦИЮИЕ през 2023 г. се свива, банките в Западните Балкани обмислят разширяване

ЕИБ: Предлагането на кредити в ЦИЮИЕ през 2023 г. се свива, банките в Западните Балкани обмислят разширяване

ЕИБ: Предлагането на кредити в ЦИЮИЕ през 2023 г. се свива, банките в Западните Балкани обмислят разширяване

Проведеното от ЕИБ Проучване на банковото кредитиране в Централна, Източна и Югоизточна Европа (ЦИЮИЕ) през втората половина на 2023 г. сочи че продължава ограниченото предлагане на кредити в региона. Очаква се предлагането на кредити да продължи да бъде слабо или неутрално в почти всички държави (с изключение на Албания).

В същото време, очакванията са голямото разминаване между предлагане и търсене от последните години (когато търсенето бе устойчиво, но предлагането ограничено) да намалее.

Търсенето на кредити от страна на клиентите на банките остава стабилно и се очаква слабо да се повиши. Инвестициите с фиксирана доходност и банкирането на дребно, особено на жилищния пазар, се отразиха отрицателно, но се очаква инвестициите с фиксирана доходност да се възстановят през идния период.

Въпреки предварителните отрицателни прогнози, през последните шест месеца качеството на кредитите се подобри. Като се има предвид обаче по-лошата икономическа прогноза и по-високите лихви, банките отново очакват ръст на необслужваните кредити през следващите шест месеца.

Независимо от това, все повече банки заявяват намеренията си за избирателно разширяване на дейността в региона (50% спрямо 45% при предходното проучване и спрямо 30% при това преди него) или за поддържане на същото оперативно ниво. Повечето регионални дъщерни дружества са с по-висока доходност от групата като цяло що се отнася до възвращаемост на активите и възвращаемост на собствения капитал, най-вече в Чешката република, Косово и Северна Македония. Въпреки това, според тях доходността се е влошила значително спрямо предходното проучване, като над 50% от банките сега заявяват по-ниска доходност в различни страни (Албания, Хърватия, Унгария, Полша и Румъния) в сравнение с групата им като цяло.

В България, банките-майки считат, че търсенето на кредити, което започна да спада в края на 2022 г. и началото на 2023 г. ще се забави допълнително през следващите шест месеца, докато условията по предлаганите кредити се очаква да останат стабилни. Несигурността в икономиката, по-строгите финансови условия и по-високите лихви се очаква да се отразят отрицателно на коефициента на необслужвани кредити, който бележи спад от 2017 г. насам. През последните шест месеца се подобри достъпа до финансиране за българските дъщерни банки и се очаква това да се запази и през следващите шест месеца.

„Констатациите от проучването сочат, че се запазва ограниченото предлагане на кредити, което започна през 2022 г. поради войната в Украйна, инфлацията, по-високите лихви и икономическия спад. Всички стопански сектори са засегнати от ограниченото предлагане, особено малките и средните предприятия. Именно тук се намесва звеното „ЕИБ Глобал“, което чрез нашите финансови посредници ще продължи да предоставя финансиране при изгодни условия на малките предприятия в региона, за да им помогне да преодолеят финансовите си затруднения, да постигнат декарбонизация, да растат и създават нови работни места", заяви вицепрезидентът на ЕИБ, Кирякос Какурис.

„Проучването е важно средство за проследяване както на тенденциите в банковия сектор, така и на факторите, които определят кредитните стандарти и условия в региона на ЦИЮИЕ. Благодарение на него придобиваме представа за предизвикателствата, пред които са изправени банките и вникваме във финансовите потребности на компаниите и на домакинствата. Констатациите ще допринесат за вземане на информирани решения и за определяне на политиката", каза Дебора Револтела, главен икономист на ЕИБ.

Проучването, проведено от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) в сътрудничество с международни и местни банки, хвърля светлина върху презграничната банкова дейност, факторите за кредитен растеж и очакванията на пазара. Допълнителна информация и конкретни данни за отделните страни можете да намерите тук.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ