Печалбата на банките в България в средата на годината е 1 милиард лева

Печалбата на банките в България в средата на годината е 1 милиард лева

Печалбата на банките в България в средата на годината е 1 милиард лева

Към 30 юни печалбата на банковата система е 1,0 млрд. лв., с 359 млн. лв. (54,5 на сто) повече спрямо отчетената за шестте месеца на предходната година, съобщава Българската народна банка.

Отношението на ликвидно покритие в края на юни е 265,3 на сто и се запазва спрямо отчетеното в края на март. Ликвидният буфер е 38,9 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 14,7 млрд. лв. (при съответно 40,9 млрд. лв. и 15,4 млрд. лв. в края на март).

В края на юни общите брутни кредити и аванси са 89,8 млрд. лв.  или с 2 млрд. лв. (2,3 на сто повече спрямо края на март. Брутният кредитен портфейл се увеличава с 2,3 млрд. лв. (2,9 на сто) до 81 млрд. лв., а вземанията от кредитни институции намаляват с 332 млн. лв. (3,6 но сто) до 8.8 млрд. лв.

Кредитите за домакинства спрямо края на март се увеличават с 1,5 млрд. лв. (4,8 на сто), тези за нефинансови предприятия – с 582 млн. лв. (1,4 на сто), а за други финансови предприятия – с 354 млн. лв. (6,8 на сто).

Кредитите за сектор държавно управление намаляват със 78 млн. лв. (8,2 на сто).

Брутният размер на необслужваните кредити и аванси в края на юни е 4,71 млрд. лв. (при 4,832 млрд. лв. в края на март), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 5,24 на сто (при 5,5 на сто в края на март).  Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата им обезценка) в края на  второто тримесечие е 2,436 млрд. лв. (при 2,458 млрд. лв. в края на март), а делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите е 2,82 на сто (при 2,92 на сто в края на март).

В края на юни депозитите в банковата система са 121,8 млрд. лв., или с 2,1 млрд. лв. (1,7 на сто) повече спрямо края на март. Нарастват депозитите на нефинансови предприятия (с 1,2 млрд. лв. или 3,3 на сто), на домакинства (с 805 млн. лв., 1,2 на сто), на кредитни институции (с 492 млн. лв., 7,7 на сто) и на сектор държавно управление (с 215 млн. лв., 6,5 на сто). Намаляват депозитите на други финансови предприятия (с 658 млн. лв., 14,3 на сто).

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ