Прогноза: Гарантираните суми по влоговете в европейските банки няма да се повишат скоро

Прогноза: Гарантираните суми по влоговете в европейските банки няма да се повишат скоро

Прогноза: Гарантираните суми по влоговете в европейските банки няма да се повишат скоро

Сумите, гарантирани по влоговете в банките от Европейското икономическо пространство, скоро няма да се повишат над 100 000 евро. Това сочи оценката на трима белгийски експерти и преподаватели, цитирана в местни медии. Този извод се основава на доклад на Европейския банков орган (ЕБО).

Експертите отбелязват, че банковите фалити тази година са били предизвикани от паническо теглене на депозити. Според тях повишаването на гарантираната сума няма да доведе до промяна в поведението на вложителите.

Уточнява се, че ЕБО е проверил по искане на Европейската комисия дали паническото теглене на влогове може да се избегне, ако банките гарантират изплащането на спестявания до 150 хиляди евро, до 200 хиляди и дори до един милион евро. Изводът на експертите е, че действащата граница от 100 хиляди евро е достатъчна, защото покрива сумите по сметките на 96 на сто от вложителите физически лица. Отбелязва се, че в останалите четири на сто от сметките се държат половината от всички спестявания в банките. Експертите дават пример с банковите фалити в САЩ, при които е било установено, че размерът на гарантираните суми не променя поведението на вложителите и те може да прибегнат до бързо закриване на сметки в случай на паника.

Проучването на ЕБО, цитирано от БТА е установило, че в Европейското икономическо пространство средният вложител държи в банкова сметка от 1309 евро (Литва) до 148 987 евро (Лихтенщайн). В Люксембург по сметките на вложителите има средно по 60 000 евро. Общо половината от европейските вложители държат в сметките си по 14 398 евро. При фирмите влоговете са от 34 208 евро до 775 926 евро.

В Европа днес половината от банковите влогове са срочни. При срочните влогове 25 на сто са с падеж до три месеца, а при 16,6 на сто падежът е по-късно. Допълва се, че при срочните влогове има по-малка вероятност вложителите да прибегнат до внезапно решение за закриване на сметките - действие, което икономистите препоръчват да се избягва. Допълва се, че при фирмите едва 24 на сто от влоговете са за срок над три месеца.

Според представените изчисления днес 63,7 на сто от всички европейски банкови влогове са гарантирани, а повишаването на гаранцията до 150 хиляди или 250 хиляди евро би довело до сигурност на спестяванията съответно на 73,6 и 81,8 на сто от вложителите. При фирмите е постигнато покритие от 87 на сто на сметките, като при увеличение на гаранцията до 250 хиляди евро покритието би достигнало 93,5 на сто, а при гаранция от един милион евро би имало пълно покритие.

Установено е, че най-заможните вложители физически лица държат в европейските банки суми, равни на 60 на сто от влоговете на фирмите. В случай, че тези частни вложители закрият сметките си, банките биха изгубили 20 на сто от общата сума по разкритите сметки.

Европейските държавни и общински институции държат в банките общо 408 милиарда евро, собственост на 208 014 организации. Средно по всяка от тези сметки има близо 3 милиона евро, като е даден пример с Гърция, където средната сума е 233 904 евро и Люксембург, където сумата достига 13 163 202 евро.

Експертите посочват, че за увеличаване на банковите гаранции за влоговете до 150 хиляди евро ще бъдат необходими допълнително 5,2 млрд. евро, но това би довело до покриване на сумите по спестяванията на едва още 1,5 на сто от гражданите и 3,3 на сто от фирмите. За повишаване на гаранцията до 250 хиляди евро ще бъдат нужни 10,5 млрд. евро и това ще доведе до покриване на още 2,4 на сто от влоговете на физическите лица и 6,5 на сто на дружествата и институциите. Ако гаранцията достигне 1 млн. евро, сумите в гаранционния фонд трябва да се повишат с 11,6 млрд. евро, изчисляват експертите. По тяхно мнение увеличаването на гарантираните суми по банковите влогове не може да се очаква в близко бъдеще.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ