Салдото по текущата сметка на България излезе на излишък за първите 3 месеца на годината

Салдото по текущата сметка на България излезе на излишък за първите 3 месеца на годината

Салдото по текущата сметка на платежния баланс на България е било на излишък от 200 млн. евро през първото тримесечие на тази година, докато през предходното тримесечие излишъкът е бил 0,9 млрд. евро. При търговията с услуги страната ни е регистрирала излишък от 1,1 млрд. евро през януари - март 2023 г., при 1,2 млрд. евро излишък през октомври - декември 2022 г.

За същия период текущата сметка на платежния баланс на страните от Европейския съюз(EС) също е била на излишък от 58,3 милиарда евро или 1,4 на сто от брутния вътрешен продукт на ЕС), съобщи Евростат.  Показателят расте спрямо предходното, четвърто тримесечие на 2022 г., когато бе 23,5 милиарда евро (0,6 на сто от БВП на ЕС), както и в сравнение с първото тримесечие на миналата година (+15,7 милиарда евро или 0,4 на сто от БВП на ЕС), сочат най-новите сезонно коригирани прогнозни данни на европейската статистика, публикувани днес.

През периода януари - март 2023 г. балансът по текуща сметка на ЕС при търговията със стоки е отбелязал излишък от 44,4 млрд. евро, спрямо дефицит от 9,1 млрд. евро през октомври - декември 2022 г.

При търговията с услуги през първото тримесечие ЕС регистрира излишък от 30,6 млрд. евро, влошавайки представянето си в сравнение с предходното тримесечие, когато излишъкът достигна 66 млрд. евро, показват данните на Евростат, цитирани от БТА.

Салдото по сметката за първичен доход (отразяваща доход, свързан с факторите на производството - бел. р.) бележи излишък от 6,3 млрд. евро през първото тримесечие на 2023 г., докато през предходното тримесечие отбеляза дефицит от 9,0 млрд. евро.

Дефицитът по сметката за вторичния доход (отразяваща преразпределението на доход - бел. р.) намалява до 23,0 млрд. евро в сравнение с 24,3 млрд. евро през последното тримесечие на миналата година. За същия период балансът на капиталовата сметка от излишък (-9,2 млрд. евро спрямо) се превърна в дефицит (+1 млрд. евро).

През първото тримесечие на 2023 г., въз основа на несезонно изгладени данни, ЕС е регистрирал излишъци по текущата си сметка с Великобритания (+51,4 милиарда евро), Швейцария (+22,6 милиарда евро), САЩ (+18,8 милиарда евро), Канада (+9,6 милиарда евро), Хонконг (+7,3 милиарда евро), Бразилия (+6,3 милиарда евро), както и с различни офшорни финансови центрове (+3,5 милиарда евро). Дефицит е регистриран при търговията с Китай (-42,5 млрд. евро), Индия (-3 млрд. евро), Русия (-2 млрд. евро) и Япония (-0,6 млрд. евро), показват още данните на европейската статистическа служба..

Според данните на статистиката при общите (в рамките на ЕС и извън него) салда по текущата сметка на страните членки на ЕС, въз основа на наличните сезонно изгладени данни, четиринадесет страни членки са регистрирали излишък, дванадесет дефицит, а една - баланс по текущата си сметка през първото тримесечие.

Данните на Евростат показват още, че най-значителни излишъци са имали Германия (+69,9 млрд. евро), Нидерландия (+25,9 млрд. евро), Ирландия (+13,6 млрд. евро), Испания (+10,3 млрд. евро), Дания (+9,2 млрд. евро ), Швеция (+7,9 млрд. евро), Полша (+5,5 млрд. евро) и Австрия (+4,8 млрд. евро). Най-големите дефицити са отчетени във Франция (-11,8 милиарда евро), Италия (-5,2 милиарда евро), Румъния (-4,0 милиарда евро), Гърция (-3,8 милиарда евро), Белгия (-3,3 милиарда евро) и Хърватия (-2,6 милиарда евро).

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ