Вземанията на дружествата за бързи кредити стигнаха 4,640 млрд. лв.

Вземанията  на дружествата за бързи кредити стигнаха 4,640 млрд. лв.

Вземанията на дружествата за бързи кредити стигнаха 4,640 млрд. лв.

Към края на март 2023 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са 4.640 млрд. лв. спрямо 3.906 млрд. лв. за същия период на миналата година. Вземанията се увеличават с 18.8% (733 млн. лв.) спрямо края на първото тримесечие на 2022 г. и с 4.8% (212.7 млн. лв.) в сравнение с края на декември миналата година, съобщиха от Българската народна банка (БНБ).

От Централната банка отчитат, че върху вземанията по кредити оказват влияние и нетните продажби на кредити от дружествата, които за последните дванадесет месеца са в размер на 93.1 млн. лева. На годишна база продадените кредити са в размер на 100.4 млн. лв. (в т.ч. 17.4 млн. лв. през първото тримесечие на 2023 г.), а закупените – 7.3 млн. лв. (в т.ч. 0.3 млн. лв. през първото тримесечие на 2023 г.).

Към края на март размерът на необслужваните кредити  е 319,9 млн. лева, отчита статистиката. Те нарастват с 10,8 процента (31,3 млн. лв.) в сравнение със същия месец на миналата година  и с 5,7  на сто  (17,2 млн. лв.) спрямо края на декември м.г. За този период вземанията по кредити от домакинства и НТООД нарастват на годишна база с 18,6 процента (510,2 млн.лв.) до 3,252 млрд. лева. Спрямо края на декември 2022 г. те се увеличават с 4,6 процента (142 млн. лв.). Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти намалява от 71,1 на сто в края на март м.г. до 71 на сто в края на същия месец на 2023 г.

Данните на БНБ сочат още, че вземанията по кредити от нефинансови предприятия са 1,183 млрд. лв. към края на първото тримесечие на годината. Те се увеличават с 16,8% (170,5 млн. лв.) в сравнение с края на март година по-рано и с 5,4 на сто (61 млн. лв.) спрямо края на декември м.г. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти намалява от 26,2 процента в края на март 2022 г. до 25,8 процента в края на същия месец на 2023 г.

В структурата на вземанията по кредити от домакинствата преобладават потребителските кредити, които са 3,130 млрд. лв. в края на първото тримесечие на годината.Те се увеличават с 19,6 на сто(512,9 млн. лв.) на годишна база и с 4,6 процента (138 млн. лв.) спрямо края на декември 2022 г. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от сектора нараства от 95,4 процента към края на март м.г. до 96,2 процента към края на същия месец на 2023 г.

Според статистиката на БНБ размерът на жилищните кредити в края на първото тримесечие на годината е 32,3 млн. лв. Те намаляват с 4,6 на сто (1,5 млн. лв.) в сравнение с края на март миналата година, но се увеличават с 1,6% (0,5 млн. лв.) спрямо декември 2022 г. Относителният им дял в общия размер на вземанията от сектора намалява от 1,2 процента в края на март 2022 г. до един процент в края на същия месец на 2023 г.

Другите кредити са общо 90 млн. лв. в края на март тази година , като намаляват с 1,3% (1,2 млн. лв.) в сравнение с края на март 2022 г., а се увеличават с 4,1 процента (3,6 млн. лв.) спрямо края на декември 2022 г. Относителният им дял намалява от 3,3 процента в края на март 2022 г. до 2,8 процента в края на същия месец на 2023 г.

В матуритетната структура преобладават кредитите над 5 години, които са 2.072 млрд. лв. в края март 2023 година. Те нарастват с 26.5% (433.8 млн. лв.) спрямо края на март 2022 г. и с 5.2% (102.4 млн. лв.) в сравнение с края на декември 2022 година. Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията по кредити нараства от 41.9% в края на март 2022 г. до 44.7% в края на същия месец на 2023 г, сочи още статистиката на БНБ.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ