Advertorial

Добрите служители не се наемат – те се създават

Добрите служители не се наемат – те се създават

Добрите служители не се наемат – те се създават

По какъв път трябва да върви една компания, за да бъде успешна? Отговорите на този въпрос биха могли да са безкрайно много според контекста и спецификите на бизнеса. Едно е сигурно обаче – най-ценният ресурс си остават хората. Затова разработването и прилагането на добре структурирана стратегия за развитие на служителите и подпомагане на тяхното израстване е сигурна предпоставка бизнесът да върви в правилната посока. Служители, които са с висока квалификация, желание да учат, чувстват се удовлетворени и оценени, са най-добрите посланици на всяка компания и на нейната работодателска марка.

Грижата за служителите и тяхното развитие е силно застъпена във философията на Карготек – финландска компания, световен лидер в предоставянето на интелигентни услуги и решения за обработка на товари. Карготек има около 11 000 служители в цял свят. Бизнес направленията й - Kalmar, Hiab и MacGregor, чрез силните си позиции в пристанищния, сухопътния и морския транспорт, оптимизират глобалните потоци товари и създават устойчива стойност за потребителите – корабостроителници, пристанища, логистични, транспортни корпорации и др. 

От 2017 г. компанията добави и София към глобалната си бизнес карта с разкрития център за споделени бизнес услуги на Карготек – Cargotec Business Services. В него работят близо 450 квалифицирани специалисти в областта на финансите, човешките ресурси, индиректното закупуване и управлението на проекти, като предоставят най-високо ниво на услуги за глобалните бизнес направления на компанията в цял свят. Вече над две години, служителите имат свободата да работят дистанционно от комфорта на своя дом, а компанията вече наема дългосрочно таланти от всяка точка на България, без необходимост от релокация в София.

Основна ценност в скандинавската култура на Карготек е стремежът към надграждане, непрекъснато учене и усъвършенстване, тъй като компанията възприема екипа си като основната движеща сила на своето развитие. Затова за финландския център за споделени услуги е най-важно бъдещите членове на екипа не толкова да са изцяло завършени като професионалисти, колкото да имат нужната образователна основа, да са позитивни, активни и да имат готовност да се учат и адаптират към нови технолгоии и иновации в работните процеси.

„За нас е особено важно служителите на Карготек България да се чувстват подкрепяни в своето израстване - като хора и като професионалисти. Стремим се да предоставяме на колегите ни от всички  нива и направления разнообразни възможности да развиват своите таланти и умения“, споделя Невелина Петрова, старши експерт „Управление на човешките ресурси“ в Карготек България.

Тя допълва, че според резултатите от редовното вътрешно проучване,  удовлетвореността на служителите с всяка година се повишава. „В Карготек България се стараем да даваме нужните инструменти и ресурси за усъвършенстване на всеки от нашите специалисти. Те, заедно със своите ръководители, създават индивидуални планове за развитие, с които всеки преминава през оценка на годишна база. Благодарение на този процес, бъдещите ни лидери се идентифицират по-лесно, като имат шанса да проявяват своите умения както неформално, така и ръководейки екипите си“, добавя тя.

Карготек развива цялостни програми за насърчаване на служителите и обогатяване на специфичните им професионални знания и умения. Новата Assisted Training програма например дава достъп на членове на екипа, които покриват заложените критерии, до избрани международно признати сертификационни курсове и обучения за повишаване на професионалната квалификация. Така компанията помага на своите служители да развият по-високо ниво на компетенции и да придобият специфични за дейността на компанията квалификации, в области като финанси, счетоводство, човешки ресурси, управление на проекти. Част от предлаганите обучения са: SAP Success Factors, ACCA, DipIFR, CIPD, PMP Certification, CIPS и други. Те дават на служителите конкурентно предимство на световно признато ниво.

STEP, LEARN, LEAD

Като част от стратегията за развитие на служителите в Карготек функционира глобалната вътрешна платформа за обучения LEARN. В нея всички колеги в компанията мога да учат и да развиват допълнително своите знания и компетенции в различни области. В платформата има богато съдържание и разнообразни обучения свързани с лидерство, управление, бизнес, маркетинг и много други.  Внимание се отделя не само на специфичните професионални компетенции, но и на т. нар. меки умения  като например способността за говорене пред публика, презентиране, работа в екип и даване на обратна връзка и др. Такива обучения се провеждат целогодишно, тъй като са важни за служителите от различни екипи и нива и са нужни за постигането на целите им в организацията и личностното им развитие.

Глобална програма за обучение, но специфично насочена към мениджърите на Карготек, е програмата GROW, създадена през 2018 г. Тя включва тренинги в областта на управлението на хора и екипи с фокус върху развиването на правилните лидерски умения и компетенции за създаване на една по-добра и ангажираща работна среда за служителите. В допълнение към глобалната програма, локалният екип по човешки ресурси създаде и организира Мениджърска академия в България с цел повишаване както на знанията на мениджърите за административно управление на хора (трудово право, системи, процеси), така и на меките умения за развитие и ангажиране на служителите.

Друга вътрешна програма за развитие в Карготек България е насочена към лидерите в компанията. Тя е под името LEAD и е глобално проектирана за висшия мениджмънт и ръководителите на екипи, като се фокусира върху ефективното лидерство. Целта е служителите да се превърнат в двигател на промяната и да добавят стойност към операциите в компанията, да се подобрява непрестанно ефективността, да се рационализират процесите и да се увеличи прозрачността в комуникацията на всички нива.

Бъдещите ръководители на екипи в Карготек България разширяват своите знания, умения и компетенции с разработена според спецификите на компанията програма STEP. Тя е с продължителност от една година, стартира за първи път през април 2021 г. и включва участието на 20 експерти от различни нива и функции. Всеки участник в нея преминава през външен тест за профилиране, на база на който се оценяват силните му страни, както и областите, в които се нуждае от усъвършенстване. Въз основа на това, се изграждат и персонални планове за кариерно развитие.

Като част от програмата STEP, се провеждат месечни групови сесии с висшия мениджмънт и ръководители на Карготек България, които споделят работещи инструменти и практики от своя опит. Тези срещи са интерактивни и предразполагат към дискусии извън корпоративната рамка, което разчупва стереотипите и отваря нови перспективи както за участниците, така и за мениджърите. Работи се и върху практически казуси и задачи, за да се приложи наученото в контролирана среда.  Основен фокус е повишаването както на знанията на участниците за административно управление на хора (трудово право, системи, процеси и т.н.), така и на меките умения за развитие и ангажиране на служителите. Провеждат се също така индивидуални месечни срещи с ментори от отдел Човешки ресурси и ръководители на функции/отдели. Основният фокус на тези срещи са личните планове за кариерно развитие и областите за личностно усъвършенстване на участниците. Възлагат им се конкретни задачи, свързани с управленската роля и постепенно встъпват като заместници на преките си ръководители. В края на програмата, всеки участник преминава отново през външен тест за профилиране с цел оценка на постигнатия прогрес вследствие на програмата. Благодарение на програмата STEP, Cargotec Business Services си осигурява необходимия набор от подготвени служители за управленски роли в компанията, а не се поставя в ситуация да ги търси отвън. Доказателство за успеха на програмата е и преминаването в ръководни роли на пет от участниците в първото й издание.

Актуалните отворени позиции в Карготек България можете да видите на jobs.cargotec.com, както и страницата на компанията в jobs.bg.

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ