Разходите за труд значително нарастват

Разходите за труд значително нарастват

Разходите за труд значително нарастват

Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица през 2016 г. нарастват с 8% спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г. Увеличението в индустрията е с 8,1%, в услугите - с 9,4% и в строителството - с 2,2%, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

По икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2016 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Култура, спорт и развлечения” - с 25,5%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - с 14,3% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - с 10,7%.

Най-нисък ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” - с 1,7%, „Строителство” - с 2,2%, и „Образование” - с 3%.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 8,2%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - със 7%. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 2,2% за „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” и „Строителство“ до 25,9% за „Култура, спорт и развлечения”.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ