Ръст от 1% в промишлеността през юни

Ръст от 1% в промишлеността през юни

Ръст от 1% в промишлеността през юни

Индексът на промишленото производство, изчислен от сезонни данни, нараства с 1 на сто в сравнение с май 2018 година по предварителни данни, отчита НСИ. През юни 2018 г. при календарния индекс е регистриран ръст от 3.6 на сто спрямо съответния месец на 2017 година.

Увеличение в шестия месец от годината спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 18.4 на сто, и в преработващата промишленост - с 0.5 на сто, а намаление е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.3 на сто.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на превозни средства, без автомобили - с 9.3 на сто, производството на тютюневи изделия - със 7.9 на сто, производството на химични продукти - със 7.7 на сто, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 6.2 на сто. Спад е регистриран при: ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 8.1 на сто, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 5.6 на сто, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 4.5 на сто, производството на мебели - с 3.9 на сто.

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарни данни, е отчетен в добивната промишленост - с 8.3 на сто, и в преработващата промишленост - с 3.8 на сто, а спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.6 на сто.

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при: производството на превозни средства, без автомобили - с 35.7 на сто, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 31.2 на сто, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 19.2 на сто, производството на напитки, производството на изделия от каучук и пластмаси и производството на електрически съоръжения - по 11.2 на сто. Намаление е отчетено при: производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 11.8 на сто, производството на облекло - със 7.7 на сто, производството на хранителни продукти - със 7.6 на сто, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - със 7.1 на сто.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ