Румънските бизнес настроения са отрицателни във всички сектори

Румънските бизнес настроения са отрицателни във всички сектори

Румънските бизнес настроения са отрицателни във всички сектори

Повечето мениджъри на компании в Румъния очакват силен спад в производството, търговията на дребно, строителството и услугите през следващите три месеца, съобщи Националната статистическа служба на страната, цитирана от Seenews.

Ръководителите на компании, работещи в производствената индустрия, очакват значително по-ниски обеми на производство с отрицателно 70-процентово салдо през следващите три месеца, гласи един от основните изводи в проучването, обхванало общо 8 847 мениджъри на румънски фирми в строителството, производството, търговията и услугите.

Участниците в анкетата споделят нагласи за силен спад при производството на продукти, получени от преработката на суров нефт и производството на автомобилни превозни средства, ремаркета и полуремаркета, с отрицателно салдо съответно от 97% и 91%. По отношение на броя на заетите в тези сектори се очаква спад с 40%, докато цените на индустриалните продукти се очаква да бъдат стабилни през следващите три месеца.

Търсенето на услуги също се очаква да намалее силно през следващите три месеца, с отрицателно салдо от 62%. За сектора на услугите се прогнозира спад на броя на служителите с отрицателно салдо от 37%. Според интервюираните мениджъри в сектора цените ще паднат умерено, като отрицателното салдо тук е 14%.

Строителните компании прогнозират силен спад в обема на продукцията на бизнеса си през следващите три месеца с отрицателно салдо от 57%. Ръководителите в строителния сектор предвиждат спад в броя на заетите лица и в цените на строителните работи, с отрицателно салдо съответно 40% и 10%.

Мениджърите на търговски дружества очакват спад в икономическата активност през следващите три месеца с отрицателно салдо от 58%. Обемът на поръчките, отправени от търговските единици към доставчиците на стоки, ще бъде по-малък с отрицателно салдо от 35%. Работодателите прогнозират спад в броя на служителите през следващите три месеца с отрицателно салдо от 25%. Мениджърите очакват, че цените на дребно ще се повишат с положително салдо от 16%.

Общо 8 847 мениджъри на румънски фирми в строителството, производството, търговията и услугите са анкетирани в проучването.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ