Силата на споделените знания

Силата на споделените знания

Силата на споделените знания

КСО програмите на Huawei – отворени за амбициозните млади хора и с грижа за обществото

Устойчивият прогрес не може да се случва без непрекъснато споделяне на знания. Това е фундаменталната отправна точка, на която стъпва концепцията за КСО програми на водещата технологична компания Huawei. У нас Huawei Technologies Bulgaria успешно реализира основни програми от КСО портфолиото на компанията, известни в цял свят – Seeds For The Future, ICT Academy, 1000 Dreams, чрез партньорства с водещи университети. Как се гради успешна мрежа на споделени знания и споделен прогрес? Ноу-хау в детайли представят Huawei Technologies Bulgaria и нейни партньори.

Дженсен Ли, изпълнителен директор на Huawei Technologies Bulgaria

- Как програмите на компанията за КСО допринасят за обществото?

- Политиката на Huawei в тази посока е ясна и дългосрочна - фокусирани сме върху развитието на младите хора, техните знания и способност да използват ИКТ технологии, за да направим света около нас по-добър, по-достъпен, по-модерен. Формите на подкрепа са различни, но идеята е една - да се инвестира в образование, за да се получи осезаем резултат както за икономиката, така и за цялостното развитие на обществото.

- Как пандемията промени този вид дейност през последните години?

- COVID-19 несъмнено промени света. В същото време ускори процесите, които бяха неизбежни, и изведе на повърхността нужди, които бяхме склонни да игнорираме. Необходимостта от свързаност, по всяко време и навсякъде, дигитализацията на голяма част от нашите дейности, адаптацията към технологичния свят с всичките му измерения. Нашите устойчивост и гъвкавост, както и нашите желание и способност да се учим от предизвикателствата и да израстваме като личности, са подложени на изпитание. Вярвам, че с дейността си компанията ни помага на обществото да напредваме заедно бързо и успешно в тези трудни времена

***

Калина Крумова, PR директор, „Huawei Technologies България“

[[{"fid":"378410","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":901,"width":600,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

- Как решавате какви дейности да подкрепяте и популяризирате при разработването на политиките за КСО?  

- Всичко в нашата компания е подчинено на ясни правила и приоритети, като в същото време усещаме и се съобразяваме с пулса на околната среда и обществото. Работата с хора продължава да бъде най-сериозното предизвикателство и посока, в която не пестим време, енергия и ресурси. Опитваме се да отговорим на нуждите на обществото, да бъдем иноватори. Такъв пример е нашата програма 1000 Dreams, благодарение на която оборудвахме детските отделения на „Пирогов“ с таблети. Днес достъпът до високите технологии е задължителен, а не допълнителен. Трябва постоянно да надграждаме възможността младите хора да се възползват напълно от тях.

- Как се променят фирмените програми за КСО според динамиката на времето, в което живеем? Кой и как може да се присъедини към тях?

Huawei Technologies, освен че е високотехнологична компания, е и компания, която чувства, предвижда и се адаптира много бързо. Към промените и предизвикателствата, очертаване на хоризонтите и осъществяване на мечтите. Нашата дейност по КСО е напълно отворена към хората, с ясен фокус и пълна прозрачност на инициативите. Целта е една - да допринесем за напредъка на обществото, като се грижим за развитието на човешкия потенциал и използването на всички възможни технологични ресурси.

- Колко важни са партньорите за всяка дейност по КСО? Могат ли хората да станат директно част от проектите?

- Всеки един човек е важен. Независимо дали е представител на организация или личност с амбиции. В момента например набираме с публична покана желаещите да участват в нашата стипендиантска програма Seeds Of The Future. Всички искаме да се движим максимално бързо напред, но трябва да имаме необходимите знания и умения за това дълго и трудно пътуване. С удоволствие ги предоставяме на младите хора в България и сме щастливи да виждаме свидетели колко умело се справят с тяхното изпълнение.

***

Seeds for the Future 2021 набира стипендианти

Кандидатите за включване в обучението на Huawei могат да подават автобиография и мотивационно писмо (или 3-минутно лично видео, което отразява желанието им за участие) на имейл hrbulgaria@huawei.com до 13 август. На 1 септември ще бъдат обявени имената на стипендиантите на програмата, която осигурява 30 места за изявени млади хора от България с интереси в областта на ИКТ.

***

Партньорска мрежа

Проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС

[[{"fid":"378411","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":480,"width":718,"class":"media-element file-default","data-delta":"2"}}]]

- УНСС непрекъснато модернизира и разширява обхвата на специалностите в съответствие с нуждите на бизнеса. Как обучения като Seeds of the Future помагат да се усъвършенстват знанията и уменията на студентите?

- Програми като Seeds for the Future на Huawei са много полезни за студентите, защото им предоставят възможност да почерпят ценен опит от световната бизнес практика в областта на иновациите, технологиите и икономиката. Посещавайки различни градове в Китай, младите хора обогатят културата си, придобиват нови знания и умения. Освен това в епохата на бързо развитие на технологиите, образованието трябва да си сътрудничи с иновативни технологични компании, за да могат младите хора максимално да развият потенциала си още от студентската скамейка, да бъдат конкурентоспособни не само в България, но и в чужбина.

- Пандемията ни показа колко важна е дигитализацията за нашето общество. Виждате ли промяна в отношението на младите хора към информационните и комуникационни технологии?

- Да, пандемията промени много неща, несъмнено има и промяна в отношението на младите хора към информационните и комуникационни технологии. УНСС е водещ университет в дигитализацията и през последните години разви много своята информационна инфраструктура. Ние сме първите, които създадохме електронни студентски книжки, въведохме електронна главна книга, електронно подписване на изпитните протоколи, разработихме електронна платформа за обучение. Когато вирусът ни изненада, ние много бързо, буквално за два дни, преминахме в дигитална среда на обучение. Нашите студенти оцениха високо дигитализацията на университета. Според онлайн анкетно проучване сред студентите на УНСС за оценка на качеството на образователния процес, на първо място, с най-висока удовлетвореност от всички оценявани елементи, се класира платформата „Уеб студент“ с 92%, както и предлаганите от университета онлайн услуги - с 83%.

Ситуацията, в която ни се наложи да живеем и работим, ни показа не само колко важна е дигитализацията, но и че потенциалът в тази област е огромен. Тази година информационните технологии много се развиха, а оттук нататък ще дават още повече възможности.

- Как влияят университетските партньорства с големи бизнес компании върху студентите? Стимул ли е за тях да се докоснат директно до пазара чрез стипендия или стаж в компания като Huawei?

- Партньорствата на университетите с големи бизнес компании са изключително важни и ползотворни за студентите. За УНСС развитието на тясна връзка с бизнеса е приоритет и университетът има дългосрочни партньорства с над 200 бизнес организации и компании. Тези сътрудничества дават възможност на студентите да реализират практическо обучение и стажове в реална работна среда, да решават конкретни казуси от бизнеса и да придобият умения и компетентности за бързо вземане на адекватни и креативни решения в различни ситуации, отговорно администриране на процеси, работа в екип, открояване на проблеми и техните решения. Това помага на младите хора, излизайки от университета, да са конкурентоспособни и бързо да се реализират на пазара на труда. Разбира се, за студентите е стимул да получат стипендия или стаж в компания като Huawei. Това е още една възможност за тях да се докоснат до практиката и да усъвършенстват знанията и уменията си и то в компания от високотехнологичния бизнес. Устойчивият икономически растеж все повече ще се дължи на развитието на високотехнологичния бизнес и информационните технологии и на пазара на труда специалистите в тази област ще бъдат търсени и ценени.

***

Проф. д-р Красен Стефанов, Софийски университет, Факултет по математика и информатика[[{"fid":"378412","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":375,"width":500,"class":"media-element file-default","data-delta":"3"}}]]

- Връзката с бизнеса е приоритет на съвременното университетско образование. Постигате ли такава интеграция в рамките на съвместните инициативи с Huawei?

- Развитието на новите технологии и бързото внедряване на иновации в практиката изискват и от университетите, и от бизнеса по-голяма готовност за сътрудничество. Смятам, че това вече ясно се усеща и се налага като модел и във Факултета по математика и информатика и в Софийския университет като цяло. Целта ни e всяка инициатива с бизнеса да намери своето място, така че да се припознае като добра практика, да се институционализира, да се надгражда и да стане част от университетските програми в дългосрочен план. Нашите партньорства се доказват във времето и в момента се реализират все по-разнообразни форми, програми и модели на сътрудничество с български и международни компании. Затова и смятам, че успяхме да интегрираме съвместните инициативи с Huawei в рамките на Факултета по математика и информатика, да създадем база за бъдещо развитие и обмяна на опит и добри практики.

- Как Seeds of the Future подпомага практическото обучение на студентите от Софийския университет? 

- По-конкретно, по програмата Seeds of the Future на Huawei получихме оборудване за ФМИ, учебни материали и програми за обучение. Но за мен по-важната и по-устойчивата инвестиция е, че в рамките на инициативата се обучиха безплатно няколко наши преподаватели и инструктори, които после да могат да обучават студентите във ФМИ и СУ. Това е важно да се подчертава, съвременното обучение изисква не само добра технологична среда, но и внимание към изграждането на добри преподаватели.

Досега програмите на обучение на Huawei са били повече присъствени, но в последните 1-2 години заради епидемиологичната обстановка, все повече дейности се трансформираха и станаха основно онлайн. Смятам, че когато условията позволят, ще имаме възможност да разширим това ключово партньорство с нови програми и допълнителни възможности за студентите.

- Каква е Вашата прогноза за развитието на ИКТ технологиите в България и каква е ролята на компании като Huawei в този процес?

- Моята прогноза е, че интересът за развитие на ИКТ технологиите е голям от страна на бизнеса, а в България има добра школа за обучение и развитие на младите хора. С гордост мога да кажа, че с изграждането на новите научни центрове за върхови постижения към СУ като например Центъра за върхови постижения в информационните и компютърните технологии "UNITe" ще може да се реализират наистина водещи научни проекти, включително и с бизнеса. Така ще има възможност да предложим и нови модели за сътрудничество. От друга страна, разчитаме на компаниите като Huawei да ни помагат да бъдем все по-конкурентни и разпознаваеми като водещ научен център от европейско значение в областта на информационните технологии и изкуствения интелект.

***

Еленa Николова, стипендиант на Seeds For The Future на Huawei Technologies Bulgaria[[{"fid":"378416","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"7":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":693,"width":500,"class":"media-element file-default","data-delta":"7"}}]]

- Какво беше за Вас преживяването “Seeds For The Future”?

- Програмата “Seeds For The Future” за мен беше единствено по рода си изживяване, което успя да съчетае както техническо обучение за най-иновативните технологии в ICT (като 5G, AI, Cloud Computing), така и културен и интелектуален обмен. Тази комбинация отговаря изключително добре на моя характер, тъй като аз винаги съм се стремяла да намирам различни и практически начини за научаване на нови неща в сферата на STEM, както и да търся нови преживявания, да завързвам нови приятелства и да опознавам нови места. Програмата “Seeds For The Future” определено ми предложи по много и от двете.

- Какво Ви даде стипендиантската програма? Как го приложихте в практиката?

- Участието в програмата ми позволи да надникна „зад кулисите“ на една от водещите компании в сферата на ICT и ми показа, че всъщност големите компании и разработката на нови технологии са по-близо, отколкото съм си представяла. Престоят в централата на Huawei ме запозна с млади хора от различни националности, показа ми, че не е невъзможно и аз да бъда част от тази среда, че положеният труд и придобитите знания се отплащат и ме мотивира да продължавам развитието си в тази сфера и да работя за реализирането на мечтите си.

- Промени ли обучението “Seeds For The Future” по някакъв начин възгледите, амбициите, светогледа на млад човек като Вас? Как?

- Всяко пътуване и запознанство допринасят за разширяването на светогледа. За мен престоят в Китай беше възможност да открия една напълно нова култура, в две различни светлини: традициите и историята на Пекин и забързаното и модерно ежедневие на Шънджън. Имах възможността да се докосна до езика, до емблематични забележителности, като Китайската стена и Забраненият град, до музиката, храната и хората. Освен това споделих тези преживявания с групи от цял свят и така успях да сравня моето собствено възприятие с това на хора от други държави и дори континенти. Пътуването ми остави трайни спомени, показа ми нови перспективи, които се старая да прилагам в ежедневието ми, както и желанието да се върна и да науча още повече за Китай и неговата култура.

- Какво бихте посъветвали връстниците си във връзка с участието в програмата?

- Моят съвет е на първо място да не се притесняват да кандидатстват за програмата. Аз лично цели две години нямах достатъчно увереност да подам своите документи. Смятах, че нямам шанс, а когато събрах куража да кандидатствам се оказа, че не съм била права. Според мен, всеки може да бъде сред избраните кандидати, тъй като програмата се фокусира над многообразието и съчетаването на различията за постигането на едно многопластово изживяване. Особено сега, когато местата са тройно повече. А на приетите кандидати пожелавам успех и голяма доза любопитство – смело да се възползват от всички възможности за научаване на нови неща както в лекционната зала, така и извън нея - от организаторите и от другите участници.

Нина Панова. Текстът е публикуван в новия брой на сп. "Мениджър", който е на пазара

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Джейми Даймън: Светът може да не е подготвен за най-лошия сценарий с лихвите на Фед
Денков: Пълното ни интегриране в европейските и евроатлантически структури е основна цел за кабинета
Спад на борсите в Европа на фона на повишената доходност на облигациите*
Финансовото министерство предлага връщане на ДДС от 20% за ресторантьорите
Всеки четвърти българин пропуска годишните профилактични прегледи
Обявен за убит руски адмирал участва в заседание на висши военни
Времето: Есента настъпва, ще бъде слънчево и топло
ЕС отново налага глоба от 400 млн. долара на Intel за злоупотреба с пазарна сила
ЕС ще отпусне 135 милиона долара на Тунис като част от пакта за миграцията
Майкъл Блумбърг очерта план за наследяване на медийната си империя
Дванадесет страни ще имат допълнителни места в следващия Европейски парламент
Цените на зърнените стоки по световните борси се понижават
Доц. Кунчев: За последния месец има 7 пъти нарастване на заболеваемостта от COVID-19
bTV се разделя с Антон Хекимян
Канада обяви помощ за Украйна за около 480 млн. долара
Бойко Борисов: Шансовете на Антон Хекимян са огромни, може да победи на първи тур